Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ner i parkeringen i Jakobstad via Rådhusets norra ända

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Konsultföretaget WSP föreslår tre möjliga alternativ till utformning av underjordisk parkering i Jakobstad i sin offert till staden. Alla tre alternativen innebär att ned och uppfart till parkeringen sker via Rådhusets norra ända.

Trafik- och miljöplanen för torgplaneringen i Jakobstad innehåller också en underjordisk parkering under torget. Planen för torget ingår som en väsentlig del i helhetsplaneringen för centrumkvarteret med rivning av den nuvarande Bankgården i centrum och ett nybygge i kvarteret med affärer och bostäder.

Nedfart till framtida underjordisk parkering vid Rådhuset

Programmet är inte längre tillgängligt

Museiverket och NTM centralen har kritiserat planen i sina utlåtanden och krävt att höjden på nybyggnaden sänks och att husets fasad mot torget följer den takhöjdslinje som de övriga husen har.

Konsultföretaget WSF vann offerten om trafikplan

Tre företag lämnade in offert i samband med anbudstävlingen om trafikplanen. Konsultföretaget WSP vann anbudstävlingen om ändringar och tillägg i trafikplanen.

WSF gav ett bud på 15 000 euro och vann tävlingen trots att det fanns ett lägre bud på 10 000 euro från företaget FCG. Det högsta budet på 50 000 euro gavs av företaget Sito.

Nedfart i parkeringen från Rådhusets norra ända i alla alternativ

Konsultföretaget WSP utgår i sin planering från tre olika alternativ för en parkering under torget i Jakobstad. Alla tre alternativen innebär att ned och uppfarten sker från Rådhusets norra ända.

I övrigt skiljer sig alternativen under jord på så sätt att i alternativ två förenas torgparkeringen med den underjordiska parkeringen under Visas kvarter med Halpa Halli.

Alternativ tre innebär alternativ två plus en ytterligare utvidgning av parkeringen till Södermalmsgatan.

Museiverket kommenterar inte

I det här skedet finns inga färdiga planer att ta ställning till och på Museiverket är man av förståeliga skäl inte intresserade av att offentligt ta ställning till hypotetiska frågeställningar.

-I områden som är nationellt värdefulla kulturmiljöer bör de värdefulla egenskaperna tas som utgångspunkt för planeringen är allt vad intendent Maria Kurtén från Museiverket vill säga i det här skedet.

Torgmöte i Jakobstad på onsdag kväll

Planerna för Jakobstads centrum har väckt stort intresse och starka känslor bland stadsborna. På onsdag kväll ordnas ett allmänt möte där de olika parterna, staden, Torghusprojektörerna, Museiverket med flera redogör för sina synpunkter. Mötet hålls i Campus Allegro