Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Vårdföretaget Attendo undviker skatt

Från 2013
Uppdaterad 29.10.2013 11:37.
Läkare talar i telefon på mottagning.

Medborgarrörelsen Finnwatch kritiserar det i Finland verksamma privata hälsovårdsbolaget Attendo för aggressiv skatteplanering och tveksamma arrangemang som ska gynna ägarna.

Attendo betalar nästan inga skatter i de länder som bolaget verkar i eftersom bolaget tar stora lån som äter upp vinsterna, konstaterar Finnwatch i en rapport om publicerades i dag.

Finnwatch utredare Matti Ylönen frågar sig varför Attendo inte har betalat sina investeringar med hjälp av den vinst som den egentliga verksamheten har genererat under de senaste åren.

Attendo säljer vård- och omsorgstjänster till kommuner i Norden. Finnwatch kritiserar bolagets komplicerade ägarstruktur som gör det omöjligt att grundligt utreda bolagets finansieringsarrangemang. Företagets ägande går via ett dotterbolag i Luxemburg till en fond i skatteparadiset Jersey i Engelska kanalen.

Multinationella företag använder ofta Luxemburg för skatteplanering, konstaterar Finnwatch. Jerseys lagstiftning skyddar å sin sida företagen så att det enligt Finnwatch brukar vara omöjligt att få ut några som helst uppgifter om dem.

Finnwatch granskar hur etiskt hållbara finländska och i Finland verksamma företag är.

Finnwatch kritiserar också lagstiftningen för brister. Attendo tog fram till våren 2012 lån med 15 procents ränta från bolagets ägare. Svenska staten förde ärendet till rätten som konstaterade att räntan på 15 procent och lånen var lagliga.

Finnwatch kräver skärpt lagstiftning

Finnwatch har också granskat Outotec som levererar gruvteknologi bland annat till u-länder. Finnwatch risar företaget för att det inte avslöjar detaljerade siffror för verksamheten i varje u-land. Outotec vägrade ge uppgifterna, säger Finnwatch.

Fattiga länder tros enligt Finnwatch gå miste om skatteinkomster på grund av den skatteplanering som företagen använder sig av. Finnwatch anser att företagen borde redovisa för verksamheten i varje enskilt land.

Båda fallen, Attendo och Outotec, visar enligt Finnwatch tydligt att lagstiftningen borde ställa större krav på företagen så att deras skattebetalningar blir mera transparenta.