Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pro: Dåligt ledarskap minskar produktivitet

Från 2013

Fackförbundet Pros utredning visar att arbetets produktivitet bromsas av dåligt ledarskap och icke-fungerande organisationer.

Enligt Pro tvivlar nästan hälften - 43 procent - av de svarande på att arbetsledningen baseras på god kunskap och gott omdöme. Det är vanligt att man misstänker att ledningen inte förstår hur krävande arbetet är.

Av de svarande upplever 45 procent att de inte själva har någon möjlighet att påverka sitt arbete. De svarande är missnöjda med de mätare och verktyg som finns för att värdera arbetsinsatsen och bara omkring 20 procent tror att man på ett korrekt sätt lyckas uppskatta lönens storlek. Bara 26 procent är nöjda med sin lön.

Omkring 67 procent av dem som deltog i utredningen är nöjda med arbetslivet, men andelen nöjda har ändå vuxit en aning sedan den ekonomiska nedgången åren 2008-2010. Omkring 25 procent upplevde arbetslivet som gott eller mycket gott.

Undersökningen gjordes i april-maj år 2013 och 10 000 tjänstemän inom den offentliga sektorn svarade på enkäten.

Diskussion om artikeln