Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vem ska räknas som same?

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 12:44.
Samernas flagga.

En arbetsgrupp vid justitieministeriet vill precisera vem som ska räknas som same.

Det är sametingslagen som definierar vem som är same, men arbetsgruppen vill betona betydelsen av samernas gemenskap mer. Det väsentliga ska vara att personen har tillägnat sig den samiska livsstilen och kulturen inom den samiska gemenskapen, det vill säga har vuxit upp inom en samisk familj eller släktgemenskap.

Enligt arbetsgruppen ska med same avses den som anser sig vara same, förutsatt att personen själv, föräldrarna eller mor-och farföräldrarna har lärt sig samiska som första språk.

Det räcker också om personen har hållit kontakt med samekulturen - eller om åtminstone någon av föräldrarna kan anses röstberättigad vid val till delegationen för sameärenden eller sametinget.

Sametingslagen trädde i kraft för nästan 20 år, därför ville justitieministeriet ha en bedömning av hur väl den fungerar.