Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

De rika i Östnyland bor i Sibbo

Från 2013
Uppdaterad 31.10.2013 22:33.
Händer som gräver i pengar
Bildtext I Sibbo håvar man in rätt stora inkomster
Bild: Yle

Höginkomsttagarna i regionen Östnyland bor i Sibbo. Av de tio östnyländska topporterna med invånare som har en årsinkomst på över 50 945 euro, ligger sju i Sibbo.

Procenten i tabellen nedan avser hur många i postnummerområdet som hörde till den tiondedel av hela landets befolkning med de högsta inkomsterna år 2011.

Söderkulla

Listan toppas av Söderkulla i Sibbo. Till området hör också en stor del av skärgården och närliggande byar. Området hade för två år sedan enligt de statistiska uppgifterna 3 136 skattebetalare. Av dem hörde 726 skattebetalare till den tiondedel i Finland som hade de högsta inkomsterna år 2011, vilket är drygt 23% av invånarna.

2 073 skattebetalare i Söderkullaområdet förtjänade mer än medianinkomsten i Finland. Medianinkomsten i Finland var 33 312 euro år 2011.

199 skattebetalare i Söderkulla hörde till gruppen med de lägsta inkomsterna i Finland - vilket motsvarar 6,35% av Söderkullaborna.

Estbacka-Ernestas

Borgåstadsdelen Estbacka-Ernestas hade 1 607 skattebetalare för två år sedan. 285 av dem hade en inkomst på över 50 945 euro - det vill säga närmare 18%.

1 019 skattebetalare förtjänade mer än medianinkomsten i Finland. 152 skattebetalare i Estbacka-Ernestas-området hörde till dem med de lägsta inkomsterna i Finland - det vill säga deras årsinkomst understeg 7 874 euro.

Nickby

Nickby i Sibbo hade 5 195 skattebetalare år 2011. Av dem förtjänade 861 mera än 50 945 euro. 413 skattebetalare hörde till den tiondedel med de lägsta inkomsterna i Finland.

Tolkis

Att också den forna industriförorten Tolkis i Borgå finns med bland de tio postnummerorter i Östnyland där det bor flest höginkomsttagare är anmärkningsvärt. Å andra sidan har stadsdelen vuxit de senaste åren och det har uppkommit nya egnahemsområden. Tolkis hade 1 201 invånare år 2011. Av dem hade 200 en årsinkomst över 50 945 euro - vilket är 16,7% av invånarna.

781 personer i Tolkis förtjänade mer än medianinkomsten. 72 skattebetalare (6%) hörde till tiondedelen med de lägsta inkomsterna i Finland.

Lovisa

Lovisa har inte en enda stadsdel eller by som kan klassas som topport. Därmed inte sagt att det inte skulle finnas skattebetalare med över 50 945 euro i årsinkomst. I postnummerområdet 07900 - det vill säga Lovisa centrum - fanns det för två år sedan 290 skattebetalare som överskred den inkomstgränsen.

Skattebetalare med postnummer 07900 var för två år sedan 3 377 till antalet. 1 669 av dem förtjänade över medianinkomsten. 265 skattebetalare hörde till tiondedelen med de lägsta inkomsterna i Finland.

Med andra ord: Lovisa centrum beboddes år 2011 av i stort sett lika många skattebetalare med en årsinkomst nära 51 000 euro som skattebetalare med en årsinkomst på knappa 8 000 euro.

Det annekterade Sibbo

Om Östersundom ännu hade varit en del av Sibbo, hade området naturligtvis haft sin plats på den ovanstående listan. Östersundom var före annekteringen den mest välbärgade delen i kommunen. Nu återfinns Östersundom på huvudstadsregionens tio-i-topp-lista, där Helsingfors-stadsdelen återfinns på plats nummer sju.

De skattebetalande Östersundomborna utgör hela 37% av den tiondedel av hela landets befolkning med de högsta inkomsterna år 2011.