Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avfall ger pengar

Från 2013
Uppdaterad 26.06.2014 16:28.
Programmet är inte längre tillgängligt

Börsbolaget Taaleritehdas vill satsa på ett nytt metangasverk i Lojo. Taaleritehdas har väl tänkt sig att avfallshanteringen är en stor framtidsbransch som ger avkastning, bedömer vd:n för det västnyländska sopbolaget Rosk'n Roll.

Det kommunägda Rosk'n Roll har slutit ett föravtal med Taaleritehdas som vill investera nio miljoner euro i en biogasfabrik på Munka avfallscentral i Lojo.

Hälften av bioverksbränslet från Väst- och Östnyland

Gasverket skulle i framtiden ta hand om allt väst- och östnyländskt bioavfall och reningsverksslam. Det kan utgöra ungefär hälften av bränslet för gasverket.
Resten av bioavfallet, knappt 30 000 ton, måste Taaleritehdas köpa in från annat håll, till exempel av en pappersfabrik eller någon annan industri. Anläggningen ska använda 60 000 ton nedbrytbart avfall per år.

- Våra reningsverks slam ligger på cirka 30 000 ton per år och bioavfallet är under 10 000 ton. Så de behöver nog utomstående avfall också, förklarar vd Stig Lönnqvist på Rosk'n Roll.

Munka ypperligt

Rosk´n Rolls soptipp i Munkka i Lojo
Bildtext Munka avfallscentral är också en stor avstjälpningsplats men deponeringen av blandavfall och organiskt avfall på soptippar upphör inom kort.

Lönnqvist välkomnar biogasfabriken i Munka där det finns gott om plats. Rosk'n Roll har mycket att vinna på metananläggningen.

- Vi erbjuder tomten och infrastrukturen och en färdig miljökonsekvensbedömning. Den är väldigt viktig i sammanhanget. Om man började från tomma intet, skulle det ta två år att göra den.

- Vårt intresse är dels att sköta våra egna avfall så bra och så nära som möjligt samt att utnyttja Munka. Här finns några hektar outnyttjat område.

År 2016 blir det förbjudet att deponera organiskt avfall på soptippar. I den nya bioanläggningen ska metangasen från bioavfallet och reningsverksslammet tas tillvara i en sluten process och utnyttjas som energi. De skadliga utsläppen i miljön minskar. Metan är en av orsakerna bakom klimatuppvärmningen.

Riskerna mindre nu

Västnyländska avfallshanteringsbolaget Rosk´n Rolls vd Stig Lönnqvist
Bildtext Stig Lönnqvist

Rosk'n Roll planerade ett eget biogasverk i början av 2000-talet. Den färdiga miljökonsekvensbedömningen härstammar från den tiden. Då gick det inte vägen men nu är chanserna större, tror Lönnqvist.

- Inte är det säkert att det går vägen den här gången heller.

Lönnqvist påminner att Taaleritehdas måste vinna anbudstävlingen när de väst- och östnyländska sopbolagen konkurrensutsätter behandlingen av bioavfall och reningsverksslam. Det sker tidigast våren 2014.
Men riskerna nu är inte lika stora som sist.

- Nu är det ju inte vi som investerar 9 miljoner eller Taaleritehdas.

RR kan bygga själv

Om Taaleritehdas inte vinner anbudstävlingen om nedbrytbart avfall, kan Rosk'n Roll bygga anläggningen. Föravtalet stipulerar att sopbolaget i så fall får köpa miljötillståndet av Taaleritehdas. Men det är inget Lönnqvist hoppas på.

- Nej! Vi har gått in för det här konceptet och det är den bästa idén.

Gasum kan köpa gasen

Munka ligger lämpligt till också när det gäller att utnyttja anläggningens slutprodukt, det vill säga biogasen, förklarar Stig Lönnqvist.

- Vi har fört underhandlingar bland annat med Gasum som har en gasledning precis bredvid Munka. Det stiligaste skulle förstås vara att få den till fordonsgas.

Gasum har ett nätverk med gasmackar i Finland, också i Lojo finns en gasmack för bilar.

Sopor lönsamt

Taaleritehdas är ett börsnoterat investeringsbolag.

- Det är en investeringsfond. Mänskor som har extra pengar och vill investera dem kan sätta in dem och förväntar sig sedan avkastning. De är en stor aktör, säger Lönnqvist.

- De har väl tänkt sig att avfallshanteringen är en stor framtidsbransch och visst är den det.

Kompletterar förbränningen

Det västnyländska blandavfallet körs snart till Vanda där ett nytt förbränningsverk inom kort står klart.

Metanverket konkurrerar inte med det utan de kompletterar varandra, säger Lönnqvist.

- Reningsverksslammet har aldrig varit tänkt för förbränning. Det separat insamlade bioavfallet kommer till biogasverket. Resten - om folk är lata att sortera eller annat - åker till förbränningsverket i Vanda.

Taaleritehdas har redan ansökt om miljötillstånd för Lojoverket hos regionförvaltningsverket.

Biogasfabrik planeras i Lojo