Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Poutapekkas blogg: Idrotten ger besparingar

Ekonomin i huvudstadsregionens kommuner har snabbt försämrats. I Kyrkslätt pågår samarbetsförhandlingar, man vill skära ner utgifterna motsvarande 150 årsverken. Helsingfors slår ihop hälsocentraler. Vanda stänger skolor. Esbo förbereder ett omfattande ekonomiskt balanseringsprogram.

När tjänstemännen presenterar sina sparlistor säger vanligen de berörda att de föreslagna nedskärningarna på längre sikt ökar utgifterna någon annanstans. Idrottsfolk har genom tiderna med framgång tillämpat denna retorik och predikat att idrotten gör barn och medborgare friskare, vilket för sin del minskar utgifter inom hälsovården. När man läser om kommunernas aktuella sparplaner lyser idrottsanläggningarna med sin frånvaro. Kulturen, konsten och biblioteken - vilka är lika viktiga för hälsan - piskas betydligt hårdare än idrotten.

Alla som har idrottat vet att skötseln av sportmännens skador kräver otroligt mycket resurser inom hälsovården. Många unga människor får lida av sina idrottsskador resten av livet.

Kommunerna borde låta idrottsanläggningarna toppa nedskärningslistorna och i stället prioritera motionen. Det är motionen och inte idrotten, som befrämjar vår hälsa och minskar kostnaderna inom hälsovården. Det är motionen - inte tävlingsidrotten - som hos en ung människa väcker ett livslångt intresse för att röra på sig.

För att kunna njuta av motion behövs det inga massiva anläggningar. Det är den friska luften, som är den bästa kryddan. Att gå, cykla, sparka boll eller skida kräver inga hallar eller tunnlar. Varje årstid ger olika möjligheter till motion. Våra kommuner borde, i stället för att bygga hallar och andra massiva anläggningar, uppmuntra kommuninvånare till dessa traditionella motionsformer. Därifrån kommer besparingarna och hälsan för medborgarna.

Om en del kommuninvånare nödvändigtvis vill skida i bergstunnlar på sommaren eller hoppa och springa i hallar med gummiasfalt eller sparka boll på konstgjorda gräsmattor skall det inte bekostas av alla skattebetalare.

Enligt våra kommunala pampar är dagens ekonomiska problem så svåra att det nödvändigtvis behövs strukturella förändringar. Låt oss börja med idrotten. Huvudstadsregionen kan här vara ett exempel för alla andra kommuner.