Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dags för ekonomiskt uppvaknande

Från 2013
Uppdaterad 08.11.2013 09:13.
Bildtext Bull and Bear och Karis-Billnäs gymnasium utanför börsen i Frankfurt
Bild: YLE

Media fylls av statistiska och grafiska diagram, ditt eget ansvar för din privatekonomi ökar kontinuerligt och du förväntas besitta åtminstone baskunskaper i ekonomiska frågor. Men – hur mycket behärskar du egentligen?

Karis-Billnäs gymnasium har hörsammat och tagit fasta på behovet av särskild ekonomiundervisning för de studerande, något som är långt ifrån självklart. Tack vare extern finansiering av Sparbanksstiftelsen i Karis och Pojo har skolan lyckats driva en flerårig satsning med projekt inom ramen för ekonomiskt kunnande. Till sitt förfogande har Karis-Billnäs gymnasium haft, förutom engagerade lärare, även utomstående experthjälp, bland annat Sven-Eric Holmström på Aktia.

– Grundidén är att visa att ekonomi är ett brett tema, förklarar lektor i historia och samhällslära Jan-Erik Till.

Unikt kursutbud

De riksomfattande, ekonomirelaterade kurserna, t.ex. ekonomisk kunskap i samhällslära, samt ekonomisk matematik som erbjuds såväl lång- som kortmatematiker, har kompletterats med en rad skolvisa kurser i olika ämnen för att öka individens medvetenhet om ekonomi. I bildkonst erbjuds en reklamkurs med syfte att studera ”den kommersiella propagandans metodik och psykologi” och i samhällslära kan man fördjupa sig i kurserna Ekonomi i praktiken samt Placera rätt.

I Ekonomi i praktiken tar man ekonomin till en mer vardaglig nivå och inbjudna gästföreläsare berättar om olika ekonomiska realiteter emedan Placera rätt är inriktat på individens möjligheter till långsiktigt sparande och kulminerar i en aktieportföljstävling med fiktiva pengar kursdeltagarna emellan.

Frankfurt lockar

Man kunde dock säga att pärlan i ekonomisatsningen är studieresan till ett av Europas absoluta handelscentra, Frankfurt am Main i Tyskland, som man erbjuder alla ekonomiintresserade studerande i Karis-Billnäs gymnasium. I studieresan ingår ett besök till Europeiska centralbanken ECB och utöver det bekantar man sig med det lokala näringslivet.

– Det var den bästa skolutflykten, helt klart! Säger Hannah Nilsson som deltagit i exkursionen. Man fick öva sin tyska och det var lärorikt. Det väckte mitt intresse att jobba på ECB.

Har man uppnått målet med den här ekonomisatsningen, Jan-Erik Till?

– Vi har lyckats få fler intresserade av ekonomi och öka förståelsen för ekonomi. Däremot har vi nog delvis misslyckats med att få folk att förstå att ekonomi är mer än pengar och Hankenstudier.

Alfred Eriksson
Karis-Billnäs gymnasium
'

Den här texten är skriven av en skolelev i projektet Veckans skola. Läs mera om projektet på Svenska.yle.fi/skola