Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatförändring förvärrar matbristen

Från 2013
Uppdaterad 03.11.2013 16:38.
Liten flicka i Zimbabwe plockar skräp.
Bild: EPA

Den internationella klimatpanelen IPCC:s nya rapport varnar för att världens livsmedelsproduktion drabbas, då klimatet blir varmare. Även om vissa områden på jorden blir gynnsammare för odling, är balansen i sin helhet negativ.

IPCC:s nya rapport om klimatförändringens följder ska planenligt publiceras först nästa vår, men en "klimatskeptisk" webbplats har redan offentliggjort delar av dess innehåll. Klimatpanelens medlemmar bestrider inte att texten är äkta; en del av medlemmarna önskar i själva verket större öppenhet kring beredningen av rapporten.

Panelisterna framhåller också att det inte är rapportens slutliga version som nu nått allmänheten.

IPCC befarar att klimatförändringen kommer att ha stora förändringar för matproduktionen i världen. I sin prognos räknar panelen med att helhetsproduktionen under 2000-talet sjunker med två procent per årtionde, även om vissa trakter på jorden kanske blir mer lämpade för spannmålsodling.

Det är en oerhört oroande utveckling, eftersom efterfrågan på mat beräknas stiga med 14 procent på tio år.

Tonläget mer bekymrat

I dag finns det cirka 7,2 miljarder människor på jorden, och siffran väntas öka till 9,6 miljarder år 2050. Samtidigt får fler människor i utvecklingsländerna högre inkomster och kan köpa mer närande mat. Men för jordens fattigaste människor blir läget etter värre.

Bortfallet i produktionen kunde motverkas genom att röja ny odlingsmark, vilket framför allt betyder att omvandla skogar till åkerjord. Men eftersom skogar binder koldioxid, skulle sådan utveckling snabba på klimatförändringen än mer. En lång rad djur- och växtarters naturliga miljö förstörs, med massdöd av arter som följd, befarar IPCC.

Tonläget i IPCC:s nya halvfärdiga rapport är mer bekymrat än i den förra rapporten från 2007. För sex år sedan räknade inte panelen med någon påtaglig förändring i livsmedelsförsörjningen, eftersom matproduktionen förutspåddes öka på norra halvklotet. Nu räknar IPCC med så svåra konsekvenser för matproduktionen i den tropiska zonen, att bortfallet inte kan täckas.

Diskussion om artikeln