Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Sänker ECB räntan i dag?

Från 2013
Uppdaterad 07.11.2013 08:32.
ECB-chefen Mario Draghi, augusti 2012.
Bildtext Sjunkande priser eller deflation är värre än inflation
Bild: EPA/ARNE DEDERT

Det ekonomiska läget i eurozonen är fortfarande så dåligt att Europeiska centralbanken, ECB väntas lätta på penningpolitiken. Frågan lär inte vara om ECB sänker räntan, utan när man sänker.

Det som har fått marknadsbedömare att reagera är förra veckans inflationssiffror. Inflationen (prisstegringstakten) sjönk till 0,7 procent i oktober. Det är den lägsta inflationen på fyra år. 2009 upplevde eurozonen deflation, det vill säga priserna sjönk. Sjunkande inflation brukar förknippas med låg ekonomisk aktivitet. Arbetslösheten steg i september till 12,2 procent efter att tidigare ha sjunkit.

Handelsbanken skriver i sin marknadsöversikt 4.11.2013:

- ECB har på torsdag ett svårt läge. Vad ska man göra då tillväxten i euroområdet är fortfarande i startgroparna och minst sagt bräcklig, samtidigt som valutan förstärks, inflationen är oroväckande låg och arbetslöshetsgraden förblir på en hög nivå. Vi tror att ECB lättar ytterligare på sin penningpolitik de närmaste månaderna, men sannolikt först i december.

Inflationen inget problem just nu

ECB sänkte sin styrränta i maj till 0,5 procent. I juli kom centralbanken för första gången med ett slags ”guide för framtiden” då man meddelade att räntan ”kommer att ligga på nuvarande eller lägre nivå under en lång tid framöver”. ECB:s mål är att ha en stabil inflation som ligger kring två procent. Inflationen har varit allt annat än stabil efter 2007 och den är just nu långt ifrån normen på två procent.

Därför argumenterar allt fler marknadsbedömare att styrräntan borde sänkas med 0,25 % och dessutom borde ECB pumpa ut ännu mera pengar till bankerna för att de ska låna till företag som vill producera varor och tjänster. I nuläget är inflationen inte ett problem, utan problemet är en stagnerad ekonomi och en hotande deflation (sjunkande priser).

I september var inflationen över två procent enbart i Estland och Nederländerna. I resten av euroländerna låg inflationen på två eller under två procent. I Grekland sjönk priserna (inflationen under 0). Samma gällde Lettland som blir euroland 2014.

Varning för deflation

Varför varnar då experterna för deflation? Sjunkande priser kan ändra beteendet hos konsumenterna. Om priserna fortsätter att sjunka under en längre tid förväntar sig konsumenterna att de fortsätter att sjunka. Då kan det löna sig att skjuta upp anskaffningar, eftersom de kan vara billigare senare.

Företagen har då svårt att få sina produkter ut på marknaden och ekonomin hamnar i en ond spiral som det är svårt att bryta sig loss från. För låntagare är deflation rena giftet. Ett lån som man betalar av på blir dyrare då penningvärdet förbättras. Vid inflation kan skulden delvis ätas upp av inflationen (om inte centralbanken snabbt parerar med höjda räntor).

Problemet i hela ekonomin är att den krymper eller är stillastående om ekonomin råkar in i en deflation. I Europa är vi inte där ännu, men om inflationen fortsätter att sjunka är det en tidfråga när vi är där. Därför förväntar sig marknaden att Europeiska centralbanken lättar på penningpolitiken.

Grafik över inflationen hittar du här!