Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fäboviken i Jakobstad får bättre rening

Från 2013
Bildtext Fredrik Österholm vid bäckmynningen i Fäboviken.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Den grunda Fäboviken håller småningom på att bli en insjö, landhöjningen och övergödningen gör sitt. Vattenomsättningen är dålig i viken, bland annat på grund av sandbankar ut mot havet.

- Planeringen av farmområdet var i tiderna välgjord till största delen. Det var bara det att staden glömde bort att den stora mängden pälsdjur kommer att belasta miljön. Avloppsfrågan, det vill säga reningen av lakvattnet från området borde ha lösts från första början från staden sida, farmarna saknade kunskap på det området. Området borde ha anslutits till stadens reningsverk, säger Fredrik Österholm som är sommarstugeägare vid Fäboviken.

Bildtext Fäboviken i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Nya reningsåtgärder planeras

I ett års tid har nya reningsåtgärder diskuterats av de berörda parterna, pälsfarmarna och deras organisationer, staden Jakobstads miljöbyrå, NTM-centralen. Nu har man enats kring ett åtgärdspaket som delvis redan har verkställts.

- Konkreta förslag till förbättring av reningen finns och de ska solidariskt förverkligas av de sju farmarna som finns på området, säger Steven Frostdahl, ombudsman för de svenska pälsfarmarna i Österbotten.

I åtgärdspaketet som förverkligas nästa sommar ingår en uppgradering av det nuvarande reningsverket på det gamla farmområdet och ett helt nytt reningsverk på det nya farmområdet vid Vallan. En uppföljning av resultatet kommer att ske i slutet av år 2015.

- Jag tror att jag litar på att de använder den expertis och kunskap som finns, säger å sin sida Fredrik Österholm.

Motsvarar belastningen från en stad med 30 000 invånare

Mängden rävar som finns på Vallans område motsvarar enligt Österholm belastningen från en befolkning på 30 000 personer.

- Därför borde farmområdet vara anslutet till stadens reningsverk, säger Österholm.

Programmet är inte längre tillgängligt

Farmarna satsar 6-siffriga belopp på reningen

Det finns pengar i näringen just nu och satsningen på reningen är ordentlig.

- Farmarna tar den här frågan på största allvar och gör betydande ansträngningar och det ska vi vara glada över, säger ombudsman Steven Frostdahl.