Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Hasse Sundquist: Är öppenhet en dygd?

Uppdaterad 12.09.2014 13:54.
Hasse Sundquist

-Efter varje program nagelfar tusentals ”privatspanare” våra uppgifter. Därför ger vi numera ut varenda källa som vi baserar våra påståenden på, det här säger Nils Hansson chef för Sveriges TVs Uppdrag Granskning. De har på nätet byggt upp ett system de kallar UG referens för att bestyrka att all fakta i programmet stämmer.

För en vecka sen träffades vi från de granskande programmen i Norden varandra för att dryfta vårt skrås utmaningar. På plats var förutom Spotlight och MOT från Finland, Uppdrag Granskning och Dokument Inifrån från Sverige, Brennpunkt från Norge och DR Dokumentar från Danmark.

Att UG gått så långt att de publicerar allt källmaterial beror mycket på att publiken älskar att hata de granskande programmen. Det vill säga älskar att få hitta felaktiga uppgifter i programmen. Problemet med att redovisa alla uppgifter, förutom att det är tidskrävande, är att det lätt slinker med uppgifter som är sekretessbelagda. MOT fick en anmärkning av opinionsnämnden för massmedier för ett namn som förekom i ett förundersökningsprotokoll på 400 sidor, som de publicerat. Problemet med fullständig öppenhet är att det lätt slinker med uppgifter som inte får publiceras eller är irrelevanta för programmet.

Vi måste alltid ha belägg för våra anklagelser eller påståenden i fall av att vi måste redovisa dem i t.ex. en rättegång, men skall vi publicera dem? Mitt spontana svar är nej. Motiveringen är förutom tidsanvändningen att det är onödigt. Vill någon kolla våra uppgifter är det ok, vi har dem.

En annan anekdot från Sverige, UG gjorde ett program om hur kommunledningen i en kommun slösade med skattebetalarnas pengar på en utlandsresa. UG hade fått taxikvitton och restaurangräkningar som de publicerade. Det här ledde till att någon krävde att också UG redovisar för sina utgifter i samband med att de gjorde programmet. Skäligt kan man tycka, men vad leder det till i förlängningen? Jo att vi istället för att göra program publicerar kvitton och redovisningar om alla steg vi tar. Än en gång påpekar jag att vi måste ha rena papper på allt vi gör, men måste vi publicera allt?

Hur är det då med öppenheten gentemot dem vi intervjuar? Under vårt samnordiska möte diskuterades också användningen av dold kamera. I Finland har vi mycket strängare regler för användning av dold kamera än i de övriga nordiska länderna. Här tillåts endast dold kamera om det är enda sättet att få fram uppgifter av stor samhällelig betydelse.

I Sverige och Danmark använder man flitigare dold kamera för att avslöja missförhållanden, men ett överdrivet användande av dold kamera, för effektens skull, skadar trovärdigheten.
Slutligen måste jag erkänna att jag är avundsjuk på responsen de andra grävande programmen får av publiken. Gott folk kontakta oss, skäll på oss och framförallt ge oss tips på saker vi borde granska!

Mer om ämnet på Yle Arenan