Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Slarv bakom explosionshotet vid Forcit

Från 2013
Bild: Räddningsverket i Mellersta Finland

Slarv var orsaken till att det uppstod fara för en storolycka med sprängämnen i Vihtavuori i somras då det började ryka från en avfallscontainer på Forcits fabriksområde.

Avfallet härstammade från en gruva i Pyhäsalmi. Där hade emulsionssprängämne läckt ut i en gruvgång i juli 2012.

Då sprängämnet skottades upp med spade följde stenmaterial och andra föroreningar med, men det klassificerades inte som en avvikelse vid gruvan. Det ledde till att det inte heller rappporterades då avfallet skickades till Forcit.

Där började avfallet ryka ett helt år senare, i juli i år, eftersom den rykande containern stod i en trave med ungefär 200 andra förpackningar bara några meter från ett sprängämneslager. Tukes hade inte beviljat tillstånd för att lagra avfallscontainrar invid sprängämneslagret.

Räddningsmyndigheterna evakuerade för säkerhets skull hela tätorten Vihtavuori som har cirka 2 000 invånare.