Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tillväxt i Finland blir lika låg som i Grekland

Från 2013
Uppdaterad 05.11.2013 21:59.
Bild: EPA / Alexandros Vlachos

EU-kommissionen förutspår en gradvis återhämtning av ekonomin i Europa nästa år, men tillväxten är blygsam. Det kommer att ta tid innan fler arbetstillfällen uppstår.

Tillväxten väntas nästa år bli 1,4 procent i hela EU och bara 1,1 procent i euroområdet. I Finland kommer den att vara bara 0,6 procent.

− Det värsta är över, men finanskrisen kastar en skugga över Europa ännu länge, säger eurokommissionären Olli Rehn till Yle Nyheter.

Det är ljus i ändan av tunneln, men tillväxten kommer i gång svagt och den är bräcklig, men så brukar det vara efter svåra ekonomiska kriser, påpekar EU-kommissionen. Det finns hot som kan kväva den långsamma återhämtningen såväl externt som internt.

Till de yttre hoten hör risken för att tillväxten avtar i Kina, Ryssland, Brasilien och Indonesien, och då kommer exporten inte igång som EU hoppas på. De interna hoten mot tillväxten finns också kvar.

− Om EU-länderna inte genomför de reformer som de har lovat så blir tillväxten svagare och sysselsättningen sämre, säger Rehn.

Den blygsamma tillväxten gör att det uppstår fler jobb först med en eftersläpning, och den höga arbetslösheten kommer att vara ett fortsatt problem.

En del ekonomiska experter anser att deflation hotar EU, det vill säga att priserna börjar sjunka och att konsumenterna börjar skjuta upp sina inköp för att vänta på att det ska bli ännu billigare, med resultatet att de ekonomiska hjulen börjar snurra ännu långsammare. Inflationen i oktober var bara 0,7 procent.

− Jag anser att risken för deflation inte är reell för den Europeiska Centralbanken har med chefdirektören Mario Draghis ord lovat att vidta åtgärder om den risken ser ut att materialiseras, säger Rehn.

ECB:s råd möts på torsdag och kan om den ser behov för det sänka räntan till noll, men det är ingenting som Rehn kan ha synpunkter på offentligt eftersom den Europeiska Centralbanken är självständig.

Då det gäller Finland förutspår kommissionen en tillväxt på bara ynka 0,6 procent nästa år, vilket är betydligt svagare än i våra grannländer: för Sverige visar prognosen en tillväxt på 2,8 procent, Estland 3,0 procent, Lettland 4,1 procent och Litauen 3,6 procent.

Tillväxtprognosen för Finland på 0,6 procent är den samma som för Grekland. För Finlands del är det strukturomvandlingen av industrin och försämrad konkurrenskraft som spelar in. Ett annat orosmoln är att Finlands statsskuld under nästa år kommer att överskrida den magiska gränsen 60 procent av BNP.

− Det har betydelse för att det är en trend i Finland. Om det bara var tillfälligt vore det inte vara så oroväckande eller farligt, men eftersom det ser ut att vara en trend om åtgärder inte tas så är det (statsskulden) något man måste reagera på.

Läs också: ECB väntas sänka räntan

Diskussion om artikeln