Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vård kan sökas i alla EU-länder nästa år

Från 2013
Uppdaterad 07.11.2013 05:36.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle

Lagen om gränsöverskridande vård är som bäst i utskottsbehandling i riksdagen. Enligt planerna ska lagen träda i kraft genast efter nyår.

EU-direktivet om gränsöverskridande vård har inte kunnat implementeras i den finska lagstiftningen i den takt som det var meningen. Lagen borde egentligen ha trätt i kraft den 25 oktober men både Sverige och Finland har fått anstånd med lagen och vid årsskiftet ska den vara godkänd. Innan lagförslaget kommer så långt ska det passera både social-och hälsovårdsutskottet, finansutskottet och riksdagens plenum.

Nästa år kan vård sökas i hela Europa

Programmet är inte längre tillgängligt

EU-direktivet om gränsöverskridande vård baserar sig på den viktiga principen om fri rörlighet. Men de olika system som gäller i många europeiska länder, i jämförelse med de svenska och finska systemen som är skattefinansierade i stället för försäkringsfinansierade, har ställt till svårigheter. Nu är arbetet inne på slutrakan i riksdagen i Finland och i Sverige.

Hurudan vård ersätts?

Varken i Finland eller i Sverige har man specificerat vad som är en ersättningsberättigad sjukdom ännu, den här frågan bearbetas ännu i arbetsgrupper. Definitionen är ganska obestämd i dag och är betydligt klarare i länder där man har försäkringsfinansierad vård.

- Det finska lagförslaget för gränsöverskridande vård är inte lika jämställt som de övriga europeiska systemen, säger sjukvårdsdirektör Göran Honga vid sjukvårdsdistriktet i Vasa.

Det betyder bland annat att Finland kan bli tvunget att ändra sin lagstiftning som ännu inte trätt i kraft om den så småningom prövas i EU-domstolen.

Honga tror att det i första handlar om cancerpatienter som i ett första skede kommer att söka sig till vård utomlands. Det handlar sannolikt om vård och nya metoder som inte ännu är godkända officiellt men som är under utprovning på olika håll i Europa.

Hur stor blir ersättningen åt patienten?

Enligt lagförslaget kommer vården att ersättas på den nivå som Folkpensionsanstalten betalar för vård inom den privata sektorn. Reseersättningar betalas för resekostnader till närmaste motsvarande inhemska vård. Det betyder att en Korsholmsbo som söker sig till vård i Frankfurt, i Tyskland, får reseersättning för resor som motsvarar kostnaderna för en resa till Vasa centralsjukhus ifall motsvarande vård kan ges där.