Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Domprostgården ska inte användas som bostad

Från 2013
Uppdaterad 06.11.2013 10:36.
Domprostgården i Borgå
Bildtext Domprosten kommer inte att bo här
Bild: Yle/Linda Söderlund

Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling vill få ett slut på den långt utdragna konflikten om Domprostgården och samtidigt garantera de svenskspråkiga prästerna ändamålsenliga arbetsutrymmen.

Yle Nyheter Östnyland: Tf. kyrkoherde Camilla Ekholm om Domprostgården

Programmet är inte längre tillgängligt

Domprostgården ska i framtiden - enligt församlingsrådets kompromissförslag till gemensamma kyrkorådet - användas som mötes- och festutrymme för båda församlingarna och arbetsrum för de svenskspråkiga prästerna.

Domprostens eget initiativ

Initiativet till kompromissförslaget kommer från domprost Mats Lindgård och ärendet förs vidare med hela församlingsrådets stöd.

Enligt förslaget ska Domprostgården renoveras som planerat. Då renoveringen är färdig används de båda salarna som gemensamma fest- och mötesutrymmen för Porvoon suomalainen seurakunta och domkyrkoförsamlingen.

De övriga rummen i Domprostgården ska användas som arbetsrum för domkyrkoförsamlingens präster som länge saknat arbetsrum - en brist som påtalats bland annat i protokollet för biskopsvisitationen 2011.

Ingen boendeplikt

Frågor gällande användningen av Domprostgården avgörs i sista hand av domprosten. För att kunna göra förändringarna genomförbara, avstår domprosten från sin rätt att bo i Domprostgården genom att anhålla om personlig befrielse från boendeplikten.

Domkyrkoförsamlingens församlingsråd avstår samtidigt från kravet på att Domprostgården ska ställas till domprostens förfogande. De inlämnade initiativen av samtliga finspråkiga ledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige, om att upphäva boendeplikten för själva tjänsten, dras tillbaka.

-Om det här går igenom, kommer det att innebära, att domprost Lindgård kommer att begära om en personlig befrielse från boendeplikten. Det innebär inte att boendeplikten från tjänsten skulle dras in utan det gäller enbart den nuvarande innehavaren av domprosttjäsnten, säger tf. kyrkoherde Camilla Ekholm. Boendeplikten står med andra ord kvar för en eventuell framtida efterträdare till Lindgård.

Beslut tas i december

Församlingsrådet vill fokusera på lösning och samarbete i en fråga som länge varit konfliktfylld. Domprostens initiativ kunde - om gemensamma kyrkorådet understöder kompromissförslaget - lösa flera knutar. Dels skulle det möjliggöra för båda församlingarna att ordna verksamhet i domprostgården - dels skulle ett historiskt värdefullt hus inte längre tillåtas förfalla.

Gemensamma kyrkorådet möts i november, men tf. kyrkoherde Ekholm ställer sig tveksam till att ärendet hinner beredas före det. Högst antagligen kommer frågan upp som ett anmälningsärende i november och behandlas vid gemensamma kyrkorådets möte i december.