Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortfarande lagstridiga villkor för bredband

Från 2013
nätkabel
Bild: sxc.hu

Flera teleföretag erbjuder fortfarande bredbandstjänster på lagstridiga avtalsvillkor, uppger Kommunikationsverket. I många avtal har variationsintervallet för hastigheten angetts oklart eller för flexibelt.

Kommunikationsverket har granskat avtalsvillkoren för fasta bredband hos 12 teleföretag. Bara Anvia i Vasa, Jakobstadsnejdens Telefon, Mikkelin Puhelin och TeliaSonera Finland har sina villkor helt i ordning.

- Lagstiftningen om variationsintervallen och Kommunikationsverkets utslag i enlighet med den gavs redan för över två år sedan. Teleföretagen har haft gott om tid att rätta till sina avtalsvillkor, påpekar Kommunikationsverkets direktör Merja Saari.

Av de granskade företagen har DNA inte förbundit sig att frivilligt ändra sina avtalsvillkor. Kommunikationsverket har därför förpliktat DNA att se över sina avtalsvillkor så att de motsvarar gällande lag. De övriga granskade företagen har frivilligt gått med på att anpassa sina avtalsvillkor enligt Kommunikationsverkets beslut. De ändrade avtalsvillkoren ska träda i kraft senast den 1 mars 2014.