Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå inte företagarvänligt enligt avhandling

Från 2013
Bild: Yle/Carmela Walder

Borgå hör till den fjärdedel av Finlands städer som är minst företagarvänliga. Det här kommer fram i en ny doktorsavhandling. Jarkko Heinonens doktorsavhandling baserar sig på företagsintervjuer.

Borgå får mest kritik för att inte ha flexibilitet. Det är krångligt att få igenom planändringar och undantagslov säger de tillfrågade företagarna.

Utvecklingsbolaget Posintras direktör för företagstjänster Peter Backman tar inte så allvarligt på resultatet i avhandlingen. Han påpekar att det är oklart vilken typ av företag som tillfrågades och hur många de var.

Långsam planläggning

Direktör Peter Backman tror att mycket av Borgås dåliga rykte på planläggningssidan beror på misslyckandet gällande stormarknader till Kungsporten. Peter Backman säger att få känner till att det var Miljöministeriet och inte Borgå som satte stopp för marknadsplanerna.

Peter Backman förklarar problemet med att ge undantagslov för byggande med att det i Borgå finns mycket glesbygd. Planläggning är en långsam process och det här många som inte är insatta svårt att förstå, säger han.

Tomtutbudet svårt att greppa

Det som Borgå skulle kunna förbättra på planläggningssidan är att göra det mera åskådligt vad det finns för lediga tomter för företag. Det finns tomter på internet, säger Backman, men intresserade får inte svar på alla frågor den vägen. Det som blir oklart är om elektricitet, vatten och avlopp redan är dragna till tomten och vad det skulle kosta att göra det om så inte är fallet. Det blir inte heller klart på webben om tomter kan kopplas ihop till större helheter.

Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz som har företagsfrågor som ett av sina ansvarsområden håller med Peter Backman om att tomtutbudet borde bli mera överskådligt.

- Den här processen just gällande tomter är så är en som vi säkert kommer att titta närmare på, säger von Schoultz.

Men Fredrick von Schoultz tillägger att utvecklingsbolaget Posintra idag har en bra överblick över företagstomter i Östnyland. Posintra kan svara på de grundläggande frågorna och Borgå kan sedan komma med tilläggsinformation, säger von Schoultz.

Borgå har planer

Borgå har planer på att förbättra sina relationer till näringslivet. Borgå slog just fast en ny strategi för staden och nu ska ett näringslivsprogram utarbetas.

Doktorsavhandlingen som pekar på svagheter i Borgå används troligen som kunskapskälla i uppgörandet av det nya näringslivsprogrammet.

- Borgå behöver företag för att kunna ha arbetsplatser, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. I detta nu finns det bra med arbetsplatser i Borgå, tillägger han.

Borgå har i sin strategi identifierat vissa företagskluster som staden vill jobba med. Det handlar om Clean Tech, alltså miljöteknik, servicebranscherna och turismen.