Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bromarv reningsverk påverkar inte vattenkvaliteten

Från 2013
Vattenreningsverk
Bildtext Arkivbild.

Utsläpp från reningsverket i Bromarv har inte påverkat vattenkvaliteten i Västerviken. Det visar de första provtagningar som föreningen Västra Nylands vatten och miljö har tagit i vattnet mellan Tallholmen och Västerviken.

Havsvattnet i området lider av den allmänna övergödningen i vår skärgård, men det är inte det nya reningsverkets fel, säger vattenverksforskare Ralf Holmberg.

Bromarv fick ett avloppsreningsverk så sent som år 2011. Det är dimensionerat för att ta hand om avloppsvatten från 500 invånare; 80 kubikmeter vatten per dygn.

Utsläppsröret ligger på 17 meters djup cirka 700 meter från stranden.

Den senaste undersökningen visar att reningsverket klarar av sin uppgift och renar som det ska.

Däremot är läget inte helt bra i havsvattnet kring utsläppsröret. Syresituationen var försvagad i hela vattenmassan. Vid ytan var kvävehalterna förhöjda.

I vattnet påträffades bakterier, enterokocker, som kan förekomma i avloppsvatten, men bakterierna kan också förekomma i naturen och ha spolats ner från stranden, säger forskare Holmberg.

Visa på Google Maps