Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Antalet räddningsområden kan halveras

Från 2013
Gamla Club 25 i Vasa
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Antalet räddningsområden i landet är idag 22 till antalet. Statens sparkrav och strävan att minska kommunernas skyldigheter för att nå målet om en miljard i inbesparingar kan leda till att antalet räddningsområden i rask takt minskar till 11 stycken.

Tre räddningsområden ska bli ett

Programmet är inte längre tillgängligt

Den strukturomvandling som regeringen beslöt om i samband med budgetrian och som är tänkt att ge en miljard euro i inbesparingar påverkar också räddningsverksamhetens organisation. Inrikesministeriet har ett sparbeting på 13 miljoner euro och i inrikesministeriets förslag till finansministeriet sker sparandet främst genom en minskning av antalet räddningsområden.

KD:s Niklas Andersson från Raseborg.
Bildtext Niklas Andersson.
Bild: YLE/Petra Thilman

Personalminskningar ger största delen av inbesparingarna

Ifall antalet räddningsområden minskar från 22 till 11 kan 33 chefsbefattningar direkt omvandlas till nya befattningar enligt inrikesministeriets förslag. Fram till år 2016 kunde 60 heltidsjobb på det här sättet rationaliseras bort, för att nå målet borde ytterligare 100 tjänster fås bort. Det skall ske genom man går igenom brandstationsnätet och dejourarrangemangen för att bättre passa tjänsteproduktionen som det heter i inrikesministeriets papper. De här åtgärderna är tänkt att ge en inbesparing på 8,8 miljoner euro.

Övriga sparåtgärder

Enligt nuvarande planer skall varje räddningsområde 2015 få en sambandscentral, alltså 22 stycken sammanlagt. Ifall antalet räddningsområden halveras behövs förstås bara hälften så många sambandscentraler. På det här sättet sparas 3,3 miljoner i direkta investeringar och ytterligare lika mycket i driftskostnader. Ytterligare inbesparingar på 0,9 miljoner euro fås genom centraliserade anskaffningar.

Följder i Österbotten

I Österbotten finns idag tre räddningsområden, Karleby-Jakobstad, Vasa och Seinäjoki räddningsområde. I samband med den polisreform som träder i kraft från årsskiftet bildar de här tre områdena ett gemensamt polisdistrikt i Österbotten. Ifall antalet räddningsområden halveras i landet är det här den troliga utvecklingen också inom räddningssektorn i Österbotten.

- Jag utgår ifrån att det följer polisdistriktsindelningen, det vore det naturliga, säger Niklas Andersson som är inrikesminister Päivi Räsänens specialmedarbetare.

Frågan är förstås vilken ort som blir centralort i Österbotten för räddningsverksamheten ifall en minskning av antalet räddningsområden blir verklighet. Dragkampen om centralortsstatus för polisverksamheten i Österbotten mellan Vasa och Seinäjoki var i tiderna hård.

Tidtabell för reformen

Det finns många om och men i den här frågan ännu men enligt inrikesministeriets utredningar behövs i varje fall inga lagändringar för att ändra områdesindelningen. Regeringen skall ta ställning till strukturprogrammet och de sparåtgärder som föreslagits från respektive ministerium ännu den här månaden. Ifall man lyckas nå en enighet i regeringen under det här året kunde de nya räddningsverkena fungera redan från början av år 2015 enligt inrikesminsiteriets beräkningar.