Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Giftutsläppet var ovanligt allvarligt

Från 2013
Nordsjö hamn
Bildtext Fartyget med den giftiga containern var på väg till Kotka
Bild: YLE / Anne Söderlund

Olyckan i Nordsjö hamn natten till igår var ovanligt allvarlig, säger direktören för Nordsjö hamncentrum, Jukka Kallio.
Den giftiga kemikalien divinylbensen läckte ur en container på ett fartyg i hamnen, och det tog tid att stoppa läckan.

Kallio säger att han inte har varit med om något lika allvarligt tillbud, under sin tid i hamnen:

- Under min tid har det inte skett något motsvarande. När det sker utsläpp i hamnen handlar det nämligen oftast om väldigt små mängder och det har inte lett till några skador.

Men nu hamnade en hel del divinylbensen ut i havet, och det är allvarligt. Än så länge verkar fåglar och fiskar inte ha tagit någon skada av giftet, men miljömyndigheterna håller koll på närmiljön en tid framöver.

Jukka Kallio säger att själva kemikaliecontainern aldrig var menad att lastas av i Nordsjö hamn. Den var på väg på ett fartyg från Holland till Kotka, med Nordsjö som mellanetapp. Att det fanns gifter ombord visste man inte i Nordsjö hamn, för det behöver rederiet inte anmäla i en hamn där man inte lastar på eller av.

- Många fartyg som stoppar här i Nordsjö kan ha farliga ämnen ombord utan att vi vet om det. Det är endast i ändhamnarna man måste anmäla sådan last. Vi kommer inte åt den informationen via ett gemensamt datasystem, där transport av farliga ämnen skall registreras.

Att ha farliga ämnen ombord kräver extra stor försiktighet och det är rederiernas ansvar att följa de strikta regler som gäller transporten av kemikalier.
Utsläppet i Nordsjö kan ha berott på ovarsamhet, det ska polisen nu utreda. Hamndirektör Jukka Kallio säger att han inte känner till att det skulle finnas något rederi som är ökänt för att inte sköta tranposter på rätt sätt.

- Det har aldrig framkommit att ett specifikt rederi gång på gång skulle låta bli att följa bestämmelserna. Jag litar på rederierna.