Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Talvivaara bekymmer för staten

Från 2013
Uppdaterad 07.11.2013 14:07.
Bildtext Talvivaara överväger företagssanering eller konkurs

Det krisdrabbade gruvbolaget Talvivaara har som väntat visat ett starkt försämrat resultat för årets tredje kvartal. Förlusten ökade från 4,3 miljoner euro till 29,2 miljoner euro.

Omsättningen halverades under det tredje kvartalet jämfört med samma tid i fjol.

Talvivaara skriver i sin delårsrapport att man är "i långt framskridna förhandlingar med vissa intressekretsar om en finansieringslösning". Bolaget meddelar också att om man inte lyckas få tilläggsfinansiering kommer styrelsen att överväga alla alternativ, också företagssanering eller konkurs.

I våras ordnade Talvivaara en emission som gav 260 miljoner euro. Under sommaren inledde Talvivaara samarbetsförhandlingar som ledde till en personalminskning på 70 personer.

Staten pumpar in mera pengar?

Det har nu spekulerats i att staten som största ägare i Talvivaara måste skjuta till mera kapital. Staten äger 16,7 procent av Talvivaara via placeringsbolaget Solidium. Den andra största ägaren är vd Pekka Perä med en ägarandel på 6,5 procent. I går höll regeringens finanspolitiska utskott ett extra möte för att veterligen diskutera olika utvägar att stöda Talvivaara.

Vapaavuori bekymrad

Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml), som inom regeringen ansvarar för Talvivaarafrågor, anser att bolagets situation är bekymmersam. Enligt Vapaavuori har staten en bredare roll i bolaget än vad ägarandelen ger vid handen.

- Talvivaara är viktig sysselsättare både direkt och indirekt. Bolaget har stor regional och näringspolitisk betydelse.Verksamheten har dessutom många miljömässiga dimensioner. Det är därför klart att staten har noggrannt följt läget i bolaget och dessutom deltagit i disksussioner om bolaget, säger Vapaavuori

Förhandlingar om tilläggsfinansiering har förts mellan olika parter, bekräftar Vapaavuori.

- Utgångspunkten är att vi får en marknadsmässig lösning, där de privata aktörerna deltar tillsammans med staten på lika grunder i en finansieringslösning.Men det är inte säkert att man hittar en lösning, påpekar Vapaavuori.

Pekkarinen stöder inte konkurs

Ordförande för riksdagens ekonomiutskott, Mauri Pekkarinen (C) anser att konkurs inte är det bästa alternativet för Talvivaara.

- Om gruvbolaget inte får mera finansiering från marknaden måste staten träda in. Ägarbolaget Solidium hamnar på ett eller annat sätt med i det här, säger Pekkarinen.

För liten produktion och för lågt pris på nickel

Professorn i mineralteknik Kari Heiskanen vid Aaltouniversitetet oroar sig för en eventuell konkurs.

- Vem tar hand om riskerna? Det kommer att bli staten och det blir dyrt, säger Heiskanen.

Enligt Heiskanen är miljöriskerna forfarande stora. Om bolaget går i konkurs fortsätter de biologiska processerna och alla miljökostnader faller på skattebetalarna, menar Heiskanen.Bolagets problem är att de biologiska processerna i de fyra enorma stenhögar som finns på gruvans område inte fungerar som de ska.Via de biologiska processerna utvinner Talvivaara nickel.

- En av högarna fungerar bra och hämtar in pengar till företaget. Två är biologiskt döda och i den fjärde högen finns väldigt lite material. Processen får inte tillräckligt med syre och därför står allting stilla.Bolaget behöver finansiering för minst sex månader för att få igång de biologiska processerna och på det sättet få ingång nickelproduktionen. Dessutom är världsmarknadspriset på nickel fortfarande lågt, påpekar professor Kari Heiskanen.

Kolla Talvivaaras börskurs här

Läs också: Talvivaaras öde avgörs idag