Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Många hbtiq-unga upplever sig trakasserade i hemmet

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 12:44.
Bildtext Setas koordinator för ungdomsarbete Anders Huldén berättade om den nya undersökningen i Morgonöppet
Bild: Yle/Malin Ekholm

Setas nya undersökning ger en dyster bild av hur tillvaron upplevs av ungdomar som hör till sexuella minoriteter. Men också ljusglimtar finns.

Föreningen för sexuellt likaberättigande Seta gjorde i somras en enkätundersökning för att ta reda på hur hbtiq-ungdomar, alltså homosexuella, bisexuella, transpersoner, interkönade och queerpersoner, riktigt mår. Man fick in 1600 svar av unga i åldersgruppen 15-25 år. Undersökningen presenteras på torsdag och fredag på ett seminarium på hanaholmen i Esbo.

- Det är inte ovanligt att ungdomarna utsetts för trakasserier och mobbning av olika slag. Många upplever också ett utanförskap, säger Anders Huldén som är koordinator för ungdomsarbetet vid Seta.

Bland homo- och bisexuella ungdomar och transungdomar är det vanligare med problem när det gäller välmåendet och hälsan än bland övriga ungdomar. Ångest, olika symptom på stress och i viss mån självskadebeteende visar sig bland dessa ungdomar oftare än bland andra.

- Samtidigt ska man komma ihåg att en stor del av dessa ungdomar mår helt bra och får det stöd de behöver av kompisar och familj, konstaterar Huldén.

Skolan kan vara en hemsk plats

Den vanligaste platsen där ungdomarna hade mött olika former av trakasserier var skolan. 70 procent av dem som hade råkat ut för trakasserier hade råkat ut för det där. Anders Huldén understryker hur viktigt det är att man i skolan tar mobbning och språkbruk som är sexistiskt och homofobt på allvar.

Morgonöppet: Hur mår hbtiq-unga i Finland?

Programmet är inte längre tillgängligt

- Man måste ingripa, så att ansvaret inte ligger på den unga som kanske ännu är "i skåpet" och kanske inte ens ännu kan tala med sin familj om det!

Huldén upplever det också som ett problem att skolan, enligt honom, ännu på många sätt väldigt heteronormativ och inte synliggör mångfalden av kön och sexuella läggningar

- Skolböcker håller på att bli bättre, men fortfarande används böcker där sexuella minoriteter lyfts upp som en utomstående grupp som man inte förväntar sig är närvarande i klassrummet. Det här understryker utanförskap och annorlundaskap.

Många trakasseras hemma

Familjen är tyvärr inte alltid den trygga hamn man skulle önska ungdomar - långt ifrån! Enligt undersökningen hade 40 procent av de ungdomar som hade upplevt trakasserier upplevt dem i hemmet.

- Våld förekommer i vissa fall, men främst handlar det om språkbruk. Det kan handla om helt aningslösa kommentarer som fälls av föräldrarna, men det påverkar ungdomarnas uppfattning om ifall det är tryggt att komma ut med sin identitet eller inte.

Över hälften av ungdomarna berättade att de hade varit oroliga för om relationen till föräldrarna skulle brytas, och över en tredjedel var rädda för att bli utkastade.

Viktigt att tänka på vad man säger

Det positiva är att de allra flesta i undersökningen som hade kommit ut om sin identitet faktiskt hade mött mycket mera positiva reaktioner hemma än vad de hade befarat.

- De flesta föräldrar verkar förhålla sig antingen neutralt eller positivt och stödjande. Av transungdomar har en tiondedel och av de homo- och bisexuella ungdomarna har ännu färre mött negativa reaktioner, berättar Anders Huldén.

Han tycker att det här visar hur otroligt viktigt det är att man som förälder tänker på hur mycket man kan påverka barnets upplevelse av trygghet genom att tänka efter hur man uttrycker sig, och att visa att det här är saker som det faktiskt går att prata om.

- Jag tror att alla föräldrar säkert vill sina barns bästa. Det finns en glädje i att se ens barn hitta sig själv.