Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Föräldrar till domstol med Merituulen koulu

Från 2013
Bild: yle/maria wasström

Ingåföräldrar besvärar sig till Helsingfors förvaltningsdomstol över beslutet att renovera den finska mögeldrabbade skolan Merituulen koulu.
De hoppas på en nybyggd skola i stället.

I Ingå har 44 föräldrar fört beslutet att renovera Merituulen koulu till förvaltningsdomstolen. Föräldrarna anser att kommunen har begått fel då ärendet har behandlats. De vill att ärendet ska beredas på nytt och att beslutet om att renovera skolan ska få verkställighetsförbud.

Besvikna föräldrar

Kommunfullmäktige klubbade i slutet av september av att Merituulen koulu ska renoveras. Inget nytt skolcentrum byggs.
Många föräldrar var efter beslutet besvikna och hade velat att en ny skolbyggnad byggs, eftersom de inte tror att det går att renovera Merituulen koulu på ett sådant sätt att den på sikt kommer att vara i gott skick.

Fel i hörandet och anskaffningarna?

Föräldrarna misstänker att kommunen inte har hört parterna i ärendet i tillräckligt hög grad. Dessutom misstänker föräldrarna att Ingå kommun inte har konkurrensutsatt anskaffningarna (ex. undersökningarna av inomhusluften och planering av renovering) på korrekt sätt.

Pappren kom för sent?

Ingå kommun har enligt föräldrarna inte följt sin egen förvaltningsstadga då kommunfullmäktige fattade beslutet att renovera Merituulen koulu. Dels har ärendet inte behandlats i bildningsnämndens finska sektion och dels har föredragningslistan för fullmäktigemötet 30.9.2013 delats ut för sent. Listan fanns i sin helhet till påseende först då mötet redan hade pågått i en halv timme.

Bland bristerna i Ingå nämner föräldrarna också att anförandena i fullmäktigesalen bara kortfattat översattes.

Diskussion om artikeln