Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Är gymnasiet så lätt som du tror?

Från 2013
Uppdaterad 14.11.2013 14:12.

Många tycker att gymnasiet verkar lätt, men efter att vi själva började i gymnasiet, har vi märkt att man måste jobba mycket hårdare och ta mera ansvar för sitt eget skolarbete.

Vi gjorde en undersökning i årskurs 9 där vi frågade vad de tror att skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet är. Vi jämförde deras åsikter med vår egen och våra klasskompisars. Vad blev slutsatsen?

Gymnasiet kan vara en självklarhet för många, men det finns också andra alternativ att välja mellan. Vissa kan ha svårigheter att välja var de vill fortsätta sina studier. Därför frågade vi en klass 9 med 17 elever om de förväntar sig att gymnasiet är lika lätt som högstadiet. 76% svarade att de tror att gymnasiet är svårare, 24% att det är likadant, och förväntat 0% svarade lika lätt. Vår personliga åsikt är att gymnasiet är mer krävande än högstadiet. Alla uppgifter kräver självständigt arbete och man måste lämna in dem i tid.

Lärarna ger oss större friheter men de förväntar sig att vi gör vårt bästa och att vi hålls motiverade. En elev i klass 9 tyckte att en lärare i gymnasiet borde ” förklara och repetera mycket och inte gå för fort framåt.”

Vi läste upp svaret för två gymnasieelever och de kommenterade så här: ”Lärarna tror att vi kommer ihåg allt från högstadiet och vi går mycket snabbare framåt än på nian. Det är sant att de förklarar om vi frågar, men det krävs egen vilja för att lära sig .” En annan svarade : ”Dom tror fel, i gymnasiet måste man göra mera själv och man går snabbt igenom allt. I en kurs måste man hinna gå igenom en bok medan det i grundskolan var en bok per läsår. ”

Gymnasiet kräver att man skaffar sitt eget material, ungefär hälften av årskurs 9 tycker sig inte ha något problem med det, medan resten tycker att det blir väldigt dyrt. Vi tycker att det är klart att man måste betala sina egna böcker och eget material därför att vi är här för att lära oss, men skolan skulle kunna bidra med konceptpapper.

Gymnasiet är ett frivilligt val och man har nytta av det i framtiden, men det kräver mycket av en själv.

Carin Ollinen och Liisa Piippo
Svenska samskolan i Tammerfors

Den här texten är skriven av skolelever i projektet Veckans skola. Läs mera om projektet på Svenska.yle.fi/skola.