Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utan samarbete mot öst blir servicen i Kristinestad sämre

Från 2013
Per-Elof Boström.
Bildtext Per-Elof Boström. Arkivbild.

Per-Elof Boström (Saml) ser stora risker om Kristinestad utesluter ett samarbete med de finska kommunerna i öster redan i utredningsskedet. Kristinestad samarbetar med Bötom, Storå och Teuva på många områden. Om samarbetet upphör raseras grunden för en stor del av servicen i stan också för de svenskspråkiga, resonerar Boström.

- All den här servicen som den finskspråkiga befolkningen och samhället kan upprätthålla för den finskspråkiga befolkningen, om den minskar betyder det att det också på sikt försvagar den svenskspråkiga servicen. De här hänger faktiskt ihop. Jag ser det här som en jättestor fara att de svenskspråkiga håller på att ta bort grunden för sin egen service i vårt Kristinestad och det är jag ledsen över, säger Per-Elof Boström.

SFP vill inte utreda samarbete mot öst

På senaste stadsstyrelsemöte var samtliga i SFP eniga om att man inte ska utreda samarbete med de finska kommunerna i öster. Anna-Kajsa Blomqvist (SFP) var själv inte med då stadsstyrelsen tog beslutet, men motiverar för sin del så här:

- Landskapsgränsen är inte ett problem. Man kan gå över landskapsgränserna, det har man gjort på andra håll i landet också. Problemet är att varken Teuva eller Bötom har sagt att de är villiga att byta landskap. Jag är inte villig att Kristinestad byter till ett annat landskap.

- Sedan har Teuva också sagt rakt ut att de inte kommer med i en utredning om inte Närpes är med. Och Närpes har sagt nej. En utredning kan kosta 50 000 euro. Ska vi då sätta ut 50 000 euro på något som vi vet att inte kommer att hända. Att den ena har sagt nej betyder att också den andra parten kommer att säga nej, säger Blomqvist.

Per-Elof Boström hoppas att stadsfullmäktige kommer att ta hänsyn till servicen då det avgörs på måndagen.

- Man behöver inte fråga någon part om de är med eller inte. Det är Kristinestads självständiga beslut hur fullmäktige bestämmer sig att utreda eller att föreslå utredningar. Sedan är det en annan sak vad som verkligen utreds, men att åtminstone att föreslå att man skulle ta med kommunerna öster om landskapsgränsen är för mig en oerhört betydelsefull fråga med tanke på all den service vi har för våra medborgare i Kristinestad i dag, säger Per Elof Boström.