Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad höjer tomthyror

Från 2013
Uppdaterad 12.11.2013 06:20.
Bild: Yle

Det blir en rejäl hyreshöjning för bland andra Kurt Backlund i Kristinestad, då fullmäktige i går slog fast de nya principerna för villaarrende. Fullmäktige beslöt göra skillnad på tomter som ligger inom deltaljplanerat område och bedöma deras arrende enligt strängare principer.

- Det är ju klart att man är besviken när man får arrendet höjt med en 800 procent. Taket kom nog emot för länge sedan.

Villaarrendet höjs i Kristinestad

Programmet är inte längre tillgängligt

Den tomt som Backlund arrenderar finns inom planerat område och han hör till dem som kommer upp till maxbeloppet på 6000 euro i året.

Både värdet och arrendet för stadens villatometer har ansetts vara för låga och en klar majoritet i fullmäktige röstade för den strängare principen på detaljplanerat område, på förslag av Hans Ingvesgård (SFP).

Man kan besvära sig

Från och med 1.1 2015 blir arrendet 5 procent av det fastställda tomtvärdet, men minst 1000 euro och max 3000 euro per år på ickeplanerat område och minst 1000 och max 6000 per år på detaljplanerat område.

- Lite besviken är man när stadsstyrelsens ordförande drar fram att vi på deltaljplanerat område har vägbelysning, fiber, stan plogar vägar. Stan plogar alla villavägar och fiber har vi betalat själv. Vägbelysning har jag inte sett ännu och ingen vet när det kommer. Besviken är man, säger Backlund.

Sommarstugeföreningen i Kristinestad kommer att informera sina medlemmar om möjligheten att besvära sig, säger ordförande Lars-Erik Wägar. Nästa vecka ska de ha ett möte med sin jurist.

- Beslutet var sämre än vi någonsin hade väntat oss. Det här kommer naturligtvis att orsaka en massa besvär från våra medlemmar.

Tidsfristen för arrendatorerna att meddela om de vill fortsätta att arrendera eller lösa in villatomten förlängdes med en månad, till den 30 april. Fullmäktige beslöt att tomtvärdet fastställs enligt den skala som stadsstyrelsen beslöt om på sitt senaste möte, det vill säga så att de billiga höjs procentuellt mer än de dyra. Normvärdet är 80 000 euro på fastlandet och 50 000 på öar. Värdet på de tomter som överstiger normvärdet höjs inte.