Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Ungdomarnas läxläsning har försämrats

Från 2013
Uppdaterad 18.12.2013 19:08.
Skolböcker.
Bild: YLE

Under årens lopp har ungdomarna blivit latare med läxorna. Vad kan det här bero på? Kan det bero på att hobbyerna och kompisarna går före läxorna? Hur kan man förändra det här?
Vi intervjuade två elever och en lärare om detta ämne.

Fråga 1: Vad tror du att det beror på att ungdomar inte gör sina läxor?

Elev 1

– De tror att de har ingen nytta av dem, ingen lärare kontrollerar att har man gjort läxorna.

Elev 2

– Jag tror att det beror på att de inte orkar, eller att de inte har motivation att göra dem.

Lärare

– Jag tror att det finns många orsaker. Till exempel att de som inte kan göra läxorna inte förstår, hobbyerna tar mycket tid och efter träningarna är ungdomarna så trötta att de inte orkar göra dem och alla har inte möjlighet att få hjälp hemma.

Fråga 2: Vad tycker du att man kan göra åt saken?

Elev 1

– Man borde ge mera intressanta och varierande läxor.

Elev 2

– Man skulle kunna ge något pris för att man har gjort sina läxor.

Lärare

– Först ska man ta reda på varför eleven inte gör läxorna, oftast har eleven själv svaret. Men man måste hjälpa henne att hitta det.

Fråga 3: Varför tycker du att det är viktigt att man gör sina läxor?

Elev 1

– För att det är enklare i proven när man har bekantat sig med ämnet.

Elev 2:

– Jag tycker inte att det är viktigt för att det inte hjälper så mycket i proven.

Lärare

– Om man vill lära sig måste man också läsa sina läxor. Det räcker inte med att du arbetar bra i skolan, utan också hur du arbetar hemma.

Sammanfattningsvis betyder det här att eleverna är trötta på grund av hobbyerna, att de inte förstår vad läxan handlar om eller för att lärarna inte kollar läxorna. Lärarna borde kolla läxorna och ge mera varierande läxor så att eleverna skulle bli mera intresserade av läxläsning, anser eleverna.

Nora Virtaranta och Pinja Niskanen
Svenska samskolan i Tammerfors

Den här texten är skriven av skolelever i projektet Veckans skola. Läs mera om projektet på Svenska.yle.fi/skola.