Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Studiemotivationen varierar genom skolåren

Från 2013
Uppdaterad 17.11.2013 11:34.
Bild: YLE

I en psykologisk forskning gjord av årskurs 1G vid Svenska samskolan i Tammerfors undersöktes olika årsklassers skolmotivation och attityder till skolan. Hur ändras motivationen under åren? Vi frågade klasserna 5,7 och 9, även lärare intervjuades.

I alla årsklasser som intervjuades tyckte de flesta att deras skolgång startat väl under det här grundskoleåret. Ungefär hälften av nionde klassen tyckte att deras skolmotivation höjts under de senaste åren, endast ett fåtal höll inte med om att den hade höjts.

På femte klassen tyckte nästan alla att motivationen var god, och i både femman och sjuan visste de flesta inte om motivationen höjts eller sänkts. Endast en elev i femte klassen tyckte att hans motivation inte var så bra.

När det frågades om eleverna läser till proven svarade en stor del att de gör det. Endast ett par elever läser inte till proven.

”Helt ok” attityd till skolgången

Attityden till skolgången märks även på aktiviteten på lektionerna. Återigen var det så att största delen svarade att de ställde frågor, svarade och var också på andra sätt aktiva på lektionerna. Enligt femmorna själva, var ungefär hälften av klassen aktiva. När vi frågade om eleverna blev tillräckligt motiverade av lärarna och om de fick hjälp vid behov, tyckte ungefär hälften att de gjorde det. Femteklassisterna hade positiva åsikter medan eleverna i årskurs 7 inte besvarade frågorna så entusiastiskt. Inga stora skillnader fanns och de flesta tyckte att allt var ”helt ok”.

Svåra ämnen och höga krav sänker motivationen

Eleverna skulle också berätta varför deras motivation sänkts eller höjts, och hur de själva kunde påverka den. Årskurs 9 berättade att motivationen sänkts på sistone bland annat därför att det blivit svårare, de inte förstår vad de studerar, lärarna inte motiverar och hjälper tillräckligt eller för att de ställer för stora krav på sig själva. Att man vet att det är sista året i grundskolan har även påverkat några elever.

Sjunde årsklassen hade inte märkt någon större skillnad på sin motivation, och femte klassen tyckte att ämnena som behandlas på lektionerna är svåra att förstå och att en del talar för mycket med kompisarna under lektionstid. De elever i nian som hade en förhöjd motivation hade exempelvis en studieplats som de strävade efter.

Koncentration höjer motivationen

För att höja sin motivation sade klassen att de kunde lyssna mer på lektionerna, koncentrera sig mer, läsa mer till proven och hitta på intressanta sätt att studera. De som hade bra motivation ville inte höja den ytterligare. Sjunde klassen i sin tur sade att de kunde läsa mer till proven. Elever i årskurs 5 tyckte att man ska koncentrera sig mer på lektionerna och tänka positivt.

”Tonårslivet distraherar”

Bland de lärare i skolan som vi intervjuade, var åsikterna om skolmotivationen ganska lika, alla var ense om att attityderna är väldigt varierande, både från klass till klass och från individ till individ. En gemensam åsikt var att klasserna 7-9 distraheras en aning av tonårslivet, de befinner sig mellan det första intresset i lågstadiet och gymnasieelevernas framtidsplaner.Lärarna sade även att alla elever tycker att skolan är viktig oberoende av attityden.

Vi frågade även vad lärarna själva gör för att förbättra elevernas intresse för skolarbete. Anne Bjurström, lärare i matematik, sade bland annat att hon försöker göra uppgifterna så mångsidiga och olika som möjligt. Lärarna tyckte också att varje elev borde uppmärksammas.
Men skolarbetet borde också stödas hemifrån. Skolan borde diskuteras hemma och föräldrarna borde visa att de är intresserade av barnets skolgång, sade lärarna.

Janina Airikainen, Saara Mantere och Fred Saxberg
Svenska Samskolan i Tammerfors

Den här texten är skriven av skolelever i projektet Veckans skola. Läs mera om projektet på Svenska.yle.fi/skola.