Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lättare för sambopar att bekräfta faderskap

Från 2013
Uppdaterad 12.11.2013 20:18.
Programmet är inte längre tillgängligt

Snart blir det lättare att bekräfta faderskap för en pappa som lever i ett samboförhållande. I dag måste pappan bekräfta faderskap hos socialverket efter barnets födsel, men enligt förslaget till den nya faderskapslagen kan pappan bekräfta faderskap före födseln i samband med mödrarådgivningen.

Faderskapslagen i Finland stiftades 1975 och motsvarar inte dagens förhållanden. Justitieministeriet tillsatte därför en arbetsgrupp som nu har utarbetat ett förslag till ny lag.

40 procent föds utanför äktenskap

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Bildtext Justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

- Det är helt enkelt så att vår lag i dag börjar bli föråldrad. Människor lever ofta i öppna förhållanden i dag, inte i äktenskap som tidigare. Och 40 procent av barnen föds utanför äktenskap. Det här tar också lagförslaget fasta på, att förenkla systemet och göra det så smidigt som möjligt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Eftersom faderskapet kan bekräftas före födseln underlättar det också det byråkratiska arbetet om mamman, pappan, eller barnet dör kring födseln.

"Alla ska få veta vem som är deras far"

Förutom dagens familjesituationer har man i förslaget beaktat barnets rätt att känna till bägge biologiska föräldrar. Bland annat har man slopat mammans rätt att motsätta sig en faderskapsutredning eller fastställande av faderskap i domstol. Dessutom får vuxna, som hittills inte har haft rätt att utreda vem deras biologiska pappa är, nu rätten till en utredning.

- Man ger tillbaka rätten till de som är födda före 1976 när den tidigare faderskapslagen trädde i kraft att nu få väcka talan för att få reda på den biologiska fadern. Den här rätten har varit begränsad så att om man inte har väckt talan senast 1981 så har man inte kunnat få reda på det och nu går vi så att säga tillbaka och alla ska få veta vem som är deras far, säger Henriksson.

Förslaget innebär mindre byråkrati för föräldrarna, hur påverkar det kommunernas arbetsbörda?

- Inte borde den heller bli större. Det blir lite andra rutiner på mödrarådgivningen och det är klart att det är klara fall som man ska klara av där. Jag tror tvärtom att det sparar både tid och pengar för föräldrarna och kommunen, säger Henriksson.

Mödrarådgivningen och socialverket oroliga

Men på Kyrkslätt rådgivning är man orolig för att grundservicen blir lidanden på grund nya arbetsuppgifter.

- Ofta är det så att kommunerna får nya uppgifter och vi får bara vänja oss vid det och följa anvisningarna. Men för tillfället så vet jag inte hur våra resurser räcker till det. Mödrarådgivningarna följer med och kollar upp flera saker under graviditeten och det här är en stor grej till, säger avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen.

Och oron delas av socialservicen i Raseborg.

- Det gör det enklare för familjerna att det bara behöver besöka rådgivningen, men för oss myndigheter blir det krav på mycket mera samarbete. Så det blir nog mera byråkratiskt och dyrare den vägen, säger barnatillsyningsman Minette Schulman.

Förslaget ska nu på utlåtanderunda och dessutom får medborgare säga sin åsikt om förslaget via en webbenkät på Justiteministeriets webbplats. Målsättningen är att riksdagen ska behandla lagförslaget under våren och att lagen ska träda i kraft 2015.

Diskussion om artikeln