Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Pekka Poutanen: Språkbada i Kyrkslätt och i Sibbo!

Från 2013
Bild: YLE/Elias Poutanen

Språkbad har blivit en succé. Tusentals föräldrar har förstått att språkbad i daghem eller skola är ett nyttigt steg till andra språk. I flera kommuner har efterfrågan varit större än utbudet av platser. Detta visar att i många finska familjer uppfattas kunskaper i svenska som en värdefull satsning.

Kranskommunerna runt Helsingfors, Esbo och Vanda lockar numera inte lika mycket nya invånare som tidigare. Till exempel i Kyrkslätt har under vissa månader utflyttningen från kommunen varit större än inflyttningen. Detta har påverkat ekonomin och man har inlett samarbetsförhandlingar för att spara en summa som motsvarar 150 årsverken.

Kommunen försöker hitta nya metoder för att locka nya skattebetalare till Kyrkslätt, men ingenting trovärdigt har kommit fram. Mitt förslag är att göra Kyrkslätt till språkbadskommun. Även föräldrarna borde ha möjlighet till språkbad. Detta kunde bli lika stor succé som språkbad för småbarn.

Kyrkslätt och Sibbo kunde bli Finlands första språkbadskommuner. Båda orterna är tills vidare levande tvåspråkiga miljöer. Man hör svenska på torg och gator. I butiker, näringsställen och samhällets servicepunkter betjänas man oftast på båda inhemska språken. Ungdomar, som gått i språkbad talar alldeles hyfsad svenska.

Kommunerna kunde utlysa sig till språkbadsorter. Här kan man alltid tala svenska. Här skrattar ingen om ordföljden inte blir rätt eller om hon och han blandas eller prepositionen väljs fel. Människor i min åldersklass har ofta läst många år svenska i skolan. När man inte haft möjlighet att i naturliga situationer använda detta språk har kunskapen rostat. Mången skulle bli glad över möjligheten att börja använda och förstärka sin svenska. Att tusentals familjer under åren haft sina barn i språkbad berättar att man sätter värde på barnets framtid. Dessa föräldrar skulle säkert vara glada att även själva få träning i svenska.

Alla kommunala anläggningar - skolor, daghem, åldrings- och hälsovård - kunde byggas så att båda inhemska nationalspråken lever under samma tak hela tiden och nära varandra. Vi skulle även slippa den eviga kommunalpolitiska diskussionen om finska och svenska servicens prisskillnader.

Genom att utlysa Kyrkslätt och Sibbo till språkbadskommuner skulle det också skrämma bort individer, som i grund och botten är rädda för allt annorlunda. Det lokala andliga klimatet skulle bli betydligt öppnare och trevligare. Väl utbildade aktiva familjer förstärker effektivast även kommunernas ekonomi. Enbart Kyrkslätt och Sibbo har möjlighet att skapa fungerande språkbadsmiljö både för barn och vuxna. Kommunerna har ett enastående trumfkort i sina händer

I Kyrkslätt och Sibbo har man alltid kunnat bada nu skulle man också kunna språkbada.

Poutapekkas blogg