Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sällsynt däggdjur - saolan - observerades i Vietnam

Från 2013
Uppdaterad 13.11.2013 11:47.
Bild: WWF Vietnam

Ett av jordens ovanligaste och mest hotade däggdjur, vietnamantilopen, har fotograferats för första gången på 15 år.

Djuret fotograferades i september av en automatkamera i en skog i centrala Vietnam.

Vid miljöorganisationen WWF stärks hoppet om att arten ska återhämta sig.

Saolan upptäcktes 1992

Vietnamantilopen eller saolan (Pseudoryx nghetinhensis) upptäcktes så sent som 1992 i en oländig bergstrakt vid gränsen mellan Vietnam och Laos. En grupp från WWF och Vietnams skogsmyndigheter hittade en skalle med ovanliga horn i en jägares hem. Hornen visade sig tillhöra den första stora däggdjursart som vetenskapen fått kännedom om på 50 år.

Fram till september var den sista observationen av arten i Vietnam från år 1998 och i Laos från 1999. År 2010 lyckades invånarna i en by i Laos fånga en antilop, men den dog.

Hornen kan bli 130 cm långa

De nya bilderna har gett miljövårdarna nytt hopp om att kunna rädda vietnamantiliopen från utrotning. WWF har rekryterat ett antal skogvaktare bland befolkningen i trakten, och gett dem i uppdrag att avlägsna snaror och bekämpa illegal jakt - de allvarligaste hoten mot artens fortlevnad.

Vietnamantilopen, vars horn kan bli nära 130 centimeter långa, är mycket skygg, och dess levnadsvanor är så gott som okända för vetenskapen. Man vet inte ens stammens storlek. WWF räknar med att några tiotal, högst några hundra djur finns i de täta skogarna vid gränsen mellan Vietnam och Laos.