Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Mera dialog behövs i Raseborg"

Från 2013
Uppdaterad 13.11.2013 15:44.
Jani Roman, ordförande för Raseborgs företagare.
Bildtext Ordföranden för Raseborgs företagare, Jani Roman, frågar om staden behöver en ny förening som kunde befrämja dialog i staden.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Dialog och positivt tänkande kunde få en plattform i en ny förening under namnet pro Raseborg. Ordföranden för företagarna i Raseborg, Jani Roman, har många idéer om hur alla röster i lokalsamhället kunde höras på neutral mark.

Radio Vega Västnyland: Raseborg behöver mera dialog

Programmet är inte längre tillgängligt

Jani Roman säger sig ha funderat i 20 år på konceptet dialog.

Han har forskat kring dialogfrågan sedan mitten av 90-talet och har doktorerat inom arbetspyskolgi på temat dialogorganisation och kultur. Han jobbar med organisationer för att skapa en gemensam arbetskultur.
– Det man vet från många studier är att om växelverkan är mera positiv än negativ så ger den bättre resultat.

På Facebook har Roman lanserat en idé om att starta en förening för att främja dialog i Raseborg. Namnet kunde vara pro Raseborg och kunde också samla många andra goda idéer under sitt tak.

Som ordförande för Raseborgs företagare har han också funderat på näringslivet och vad som behövs.
– Det vi absolut behöver är mera invånare. Avgörande är hur invånarna trivs här; hur de upplever att de blir hörda och sedda. Då är just den positiva dialogen viktig.

Många nya idéer blev till under sommaren

Raseborgsmässan som ordnas i maj hör till det nya. I våras var det Sydspetsens mässa där Hangö också deltog, men nu ordnas mässan med gemensamma krafter mellan Raseborgs stad och företagarna i Raseborg.

Tanken är att det i mässan ska finnas element som kan locka människor från huvudstadsregionen att komma på besök och bekanta sig med en hurudan stad Raseborg egentligen är, säger Jani Roman.

Det är också för att samla alla tankarna under ett paraply som föreningen pro Raseborg behövs, säger Roman.
– Föreningen kunde också skapa nya forum och sätt att föra dialog här i Raseborg.

Dialogen ska finnas för alla som vill delta. Närdemokrati är på tapeten och är en bra idé, säger han.
– Men det som jag vill föra fram är hur man i praktiken kan föra dialogen.

Ett praktiskt exempel är en filmtävling för skolbarn som heter "Glimtar av liv i Raseborg".
– Vi ska lansera det i vår. Skolbarn får producera filmer som är fem minuter långa kring temat livet i Raseborg. Det är en tävling, men ger också intressant information om hur barnen upplever hur det är att leva i Raseborg. Det är ett sätt att ge en röst till barnen så att de kan delta i samhällets diskussion.

Ett forum för debatt

Till exempel då diskussionerna om skolornas framtid gick som hetast skulle det ha funnits ett behov av ett forum där de olika parterna kunde ha diskuterat, anser Roman.
– Det skulle behövas en neutral plattform för diskussion där olika sidor kan höras.
– Det är positivt att man kan prata ärligt och att det är frågan om en äkta dialog.

Företagarna i Finland lanserade i somras ett koncept där företagarna och lokalpolitikerna i fullmäktige skulle underteckna ett avtal. Avtalet skrevs under i Raseborg i september, men Jani Roman säger att processen blev mera än bara ett åtagande om att främja av näringslivet i staden.
– Innan vi skrev under träffade vi företagare alla partiers ledning här i Raseborg och förde en diskussion enskilt med varje parti. Det var mycket fina och uppmuntrande diskussioner. Många sa också att de har varit aktiva inom lokalpolitiken i flera år, men att de aldrig har haft sådana diskussioner som nu. Så det känns att det finns en efterfrågan på äkta diskussioner.

Ytterligare en tanke som föddes under sommaren var det nya jippot Språkkramen i Raseborg där man ska visa varandra ömhetsbetygelser över språkgränsen.
– Det här jippot har inte heller något hem utan kunde också ha pro Raseborg som sitt hem, säger Roman.
– Med jippot ger vi positiv pr för Raseborg; man kan närma sig språkfrågan med glimten i ögat. Kanske kan vi åtminstone göra hål i de murar som en del grupper bygger runt sig.

Diskussion om artikeln