Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Pedofiler får hjälp på hemliga adresser

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Bild: Elin von Wright

I Tyskland har man erbjudit förebyggande vård för pedofiler sedan år 2005. Projektet försöker nå ut till pedofiler som inte har begått ett brott och som vill få hjälp att kontrollera sina tankar, fantasier och handlingar.

Det är på Charité i Berlin, ett av de ledande forskningsinstituten i världen och det största universitetssjukhuset i Tyskland, som projektet Dunkelfeld föddes. Här bedrivs den främsta forskningen inom sexualmedicin.

Idag finns sju ställen runt om i landet där pedofiler kan få hjälp och terapi. Men platserna för behandlingen är hemliga, på grund av säkerhetsriskerna som hotar både personal och patienter.
På Charité har man genom vetenskaplig forskning kunnat visa att de pedofiler som har begått brott löper större risk att begå ett övergrepp igen, samtidigt som den pedofiliska diagnosen inte förändras.

- Slutsatsen blev att vi måste försöka nå dessa personer så tidigt som möjligt och lära dem kontrollera sina böjelser. De måste lära sig att kontrollera sina fantasier så att de inte leder till övergrepp, säger Professor Beier som leder institutet för sexualmedicin på Charité i Berlin.

Självkontroll

Pedofili och sexualbrott är inte samma sak. Det finns väldigt många män med pedofila böjelser som inte begår sexuella övergrepp.

- Det finns en grupp män med pedofila böjelser som inser att de har ett stort problem och kommer till oss för att få hjälp. Då kan vi undersöka vilken hjälp som behövs och ge den terapi som är mest lämplig, säger Professor Beier.

En pedofil kan lära sig att kontrollera sitt beteende och på det viset kan man förebygga brott.

- När de märker att det i samhället finns en vilja att hjälpa dem, att det finns yrkesfolk som förstår vad de talar om och som kan lära dem att kontrollera sina böjelser utan att stöta ut dem ur samhället eller stigmatisera dem då söker de också aktivt hjälp. Det gör de i alla länder. Också i Finland, säger Beier.

Men i Finland finns fortfarande inget övergripande system eller projekt som erbjuder förebyggande vård för pedofiler.

Ingen anmälningsplikt

Om en patient berättar att han eller hon har begått ett övergrepp på barn har man i Finland en skyldighet att anmäla detta till polisen. Men i Tyskland har terapeuter inte lika strikt anmälningsplikt. Bara under vissa speciella omständigheter tvingas en terapeut bryta sekretessen.

- Sekretessen gäller också sexualbrottslingar och pedofiler. Förtroendet är viktigt. Men om man som terapeut får veta att en person kan ha begått ett sexuellt övergrepp eller riskerar att begå ett brott eftersom han befinner sig i närheten av barn står vi inför ett dilemma. Beroende på hur nära den potentiella förövaren är ett barn gör vi olika val. Vi strävar efter att skydda barnet utan att bryta sekretessen. Det gör vi till exempel genom medicinering som sänker sexlusten, säger Professor Beier.

Förebyggande vård också i Sverige, Danmark och Storbritannien

I Sverige finns projektet Preventell som vänder sig till personer som är oroade för sin sexualitet och hälften av de som tar kontakt har ett sexuellt intresse för barn eller under 16-åringar.

- Vi är fullt sysselsatta. I genomsnitt får vi ett samtal per dag, säger Katarina Görts Öberg som är terapeut på Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Stockholm.

I Storbritannien och Danmark finns också liknande system med förebyggande vård som riktar sig till pedofiler. I Storbritannien förs mediekampanjen ”Stop it now” och i Danmark ”Brydcirklen” för att nå ut till personer med ett sexuellt intresse för barn.

Bra erfarenheter i Tyskland

Till en början var det svårt att få finansiering för den tyska behandlingsmetoden. Till slut gav staten efter och gav stöd. Men Dunkelfeld är fortfarande ett projekt som inte är en del av det offentliga vårdsystemet.

- Vi hoppas att det någon dag ska bli en del av det allmänna vårdsystemet. Men vi är ändå nöjda så här långt. Vi lär oss hela tiden mer. Viktigt är också att vi försöker att inte döma moraliskt och därför har vi aktivt bedrivit en mediekampanj för att försöka nå ut till denna grupp av personer som inte alltid självmant tar kontakt, säger Professor Beier.

Det förs också i Tyskland reklamkampanj på bussar, tåg och i tidningar för projektet Dunkelfeld.

Sedan starten har omkring 1800 personer tagit kontakt. De flesta från olika delar av Tyskland, men det finns personer som kommit också från olika länder runt om i Europa.

Det är svårt att bedöma effekten av behandlingen. Eftersom man inte vet hur stort mörkertalet verkligen är. Det tyska vårdprogrammet har ändå hjälpt de som redan har brottsbakgrund att minska återfallen. Samtidigt har de som ännu inte begått brott inte heller gjort det efter behandlingen.

- Det finns mycket inom medicin som man inte kan bota. Samma sak gäller pedofili. Man kan inte bota pedofili men man kan behandla de personer som lever med diagnosen.

Läs också:
Ingen statlig finansiering av pedofilvård
”Äntligen får jag den hjälp jag behöver”
Pedofil men ingen förövare
EU kräver vård för pedofiler – Finland uppfyller inte kraven

Den här artikeln är stängd för kommentarer, vill du diskutera vården och lagstiftningen kan du göra det här.

Mer om ämnet på Yle Arenan