Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforsfullmäktige sade både ja och nej till gratis resekort

Från 2013
Bildtext Helsingforsfullmäktige vill både slopa gratis resekort för funktionshindrade och se över möjligheten att fortsätta med dem.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Budgeten för 2014 godkändes i dag onsdag i Helsingforsfullmäktige. Budgeten diskuterades förra veckans onsdag medan omröstningarna skedde i dag.

I stadsdirektörens budgetförslag står det att "staden ska avstå rätten till HRT:s avgiftsfria månadskort för klienter som har rätt till färdtjänst". På det sättet skulle staden spara 1 miljon euro. Det handlar alltså om rätten till gratis kollektivtrafik för personer med olika slag av funktionshinder.

I ett av de motförslag som gjorts krävdes att stycket om att slopa månadskortet tas bort, men fullmäktige röstade för att behålla stycket med rösterna 73-9. Tio minuter senare godkändes ändå Gunvor Brettschneiders (SFP) kläm att "staden uttrycker sin vilja att tillsvidare bibehålla systemet med gratis resor med HRT-resekort för dem som beviljats färdtjänst".

Pajunen: En kläm väger lättare

Stadsdirektör Jussi Pajunen uppgav för Yle Huvudstadsregionen efter omröstningen att en kläm väger lättare än det som står i budgeten. Trots det ska nu social- och hälsovårdsnämnden under de närmaste veckorna fatta beslut om de pengar som behövs för att resekorten ska vara gratis också nästa år.

- Nu är ännu frågan om det här godkänns i social- och hälsovårdsnämnden. Nämnden har en summa på några miljoner som inte är öronmärkta och en del kan användas till det här. Vi har diskuterat frågan inofficiellt och det finns en god vilja i nämnden att bevilja ett anslag för det här ändamålet, säger Gunvor Brettschneider (SFP), som sitter i social- och hälsovårdsnämnden.

I budgeten som har godkänts står det uttryckligen att resekorten ska dras in men samtidigt uttryckte fullmäktige genom din kläm en vilja att fortsätta med det här. Finns här inte en konflikt?
- Jo, det blev ju faktiskt en konflikt och stycket om att slopa resekorten står kvar. Å andra sidan gick klämmen igenom och social- och hälsovårdsnämnden ska utreda möjligheterna. Det blev lite kontroversiellt det här, säger Brettschneider.

Brettschneider anser att HRT (Helsingforsregionens trafik) i samband med att man ser över tarifferna fattar beslut om att funktionshindrade i hela regionen får åka gratis eller till rabatterat pris i kollektivtrafiken.

Beslut om Kronbergsbron 2014?

Social- och hälsovårdsnämnden har redan behandlat frågan om gratis resekort i flera omgångar. I juni beslöt nämnden att slopa resekorten men under hösten behandlades frågan igen. Den drogs ändå bort från föredragningslistan då det blev klart att det i stadsdirektörens budgetförslag finns ett stycke om att slopa resekorten.

Fullmäktige godkände också en rad andra klämmar i samband med budgetbeslutet. Bland annat godkändes en kläm om att hålla Helsingfors stads social- och
hälsovårdsverks områdesarbete på nuvarande nivå år 2014. Det handlar om social arbetare som rör sig på gatan för att hjälpa behövande. Också när det gäller den här klämmen finns en konflikt med budgeten som klubbades igenom. I den finns inte anslag för att fortsätta med projektet nästa år.

Dessutom godkändes en kläm om att "stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om ett bindande beslut om Kronbergsbron kan fattas under år 2014, så att den stegring i markvärdet som brobeslutet innebär kommer staden och inte de framtida tomtinnehavarna till godo."

Läs mer om gratis resekort för funktionshindrade:
"Helsingfors sparar inte på att dra in funktionshindrades kortförmån"
Helsingfors slopar gratis resekort till funktionshindrade
Helsingfors planerar slopa gratis resekort för funktionshindrade