Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Vi har visst blivit bättre"

Från 2013
Uppdaterad 15.11.2013 06:32.
Svinproducent Tomas Långgård i Malax.
Bildtext Tomas Långgård föder upp svin
Bild: Yle / Moa Mattfolk

Köttproducenterna protesterar mot det bildmaterial som presenterades i veckans upplaga av MTV-programmet 45 minuuttia.
Enligt producenterna har det gjorts stora satsningar på djurens välfärd under de senaste åren och såväl svin som nötkreatur och fjäderfä har det bättre än tidigare. Djurrättsaktivisterna som filmat materialet tycker att det fortfarande brister i djurhållningen.

- Det finns rötägg i alla branscher, det vet vi alla. Jag tycker inte man ska stämpla en hel kår av köttproducenter om en enskild bonde inte sköter sig, säger Tomas Långgård som är svinproducent i Malax.

Köttproducenter kräver bättre rättsskydd

Programmet är inte längre tillgängligt

Djurrättsaktivisterna från organisationen Oikeutta eläimille har ett annat budskap. Deras bildmaterial kommer från elva olika gårdar och är smygfilmat under de senaste två veckorna. Budskapet är att det inte handlar om enstaka producenter utan att bristerna är omfattande och att det inte skett några större förbättringar under de senaste åren. Tomas Långgård håller inte med.

Hemma hos svinproducenten

Programmet är inte längre tillgängligt

- Vi har gjort massor för att förbättra djurvälfärden i Finland, både frivilligt från böndernas sida och genom nya lagar och regler, säger Långgård. Han menar att den gris som föds upp i Finland har det klart bättre än en som föds upp i Mellaneuropa.

Inne i Tomas Långgårds anläggningar finns plats för att föda upp knappt 4-tusen grisar i året, vilket är lite färre än genomsnittet för en svinproducent. När Yle kommer på besök finns det en gris i sjukboxen, den har veterinären besökt för några dagar sedan. Resten av djuren ser friska ut, har rätt gott om utrymme och till och med någon enstaka leksak att sysselsätta sig med.

Långgård har aldrig själv råkat ut för att någon olagligt tagit sig in på hans gård, men han har installerat kameraövervakning och är noga med att låsa dörrarna till natten.

- Man känner sig ändå otrygg när man vet att risken finns att någon smyger omkring därute, det gör ju inte direkt att man sover gott om natten, säger Långgård som vill se strängare straff för de djurrättsaktivister som gör sig skyldiga till olaga intrång.

Knappast någon lagändring på väg

Justitieminister Anna-Maja Henriksson håller det ändå för osannolikt att straffen skulle bli strängare.

- Vi har lovat titta på den här problematiken vid ministeriet, men strafflagen är ju uppdaterad rätt nyligen och gör man ändringar i straffskalan i den här frågan så kräver det kanske ändringar också i fråga om andra brott, säger Anna-Maja Henriksson.

- Möjligen kan det finnas orsak att justera brottsrubriceringen så att den tydligare förbjuder störande av näringsverksamhet, säger Henriksson som hellre skulle se att producenter och djurrättsaktivister möts i en konstruktiv diskussion om vad som ännu kunde bli bättre.

Och så är det viktigt att de regelbundna inspektionerna fungerar, både de föranmälda och de som kommer oannonserat, säger justitieministern.

Framtidstron kvar

En av dem som regelbundet utför granskningar av gårdar i Österbotten är Kenneth Lervik, inspektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen. Han menar att man kan se en förbättring i djurvälfärden.

- Under de tre senaste åren har jag inte behövt anmäla ett endaste fall för länsveterinären eller för polisen, säger Kenneth Lervik.

Enligt Lervik är sjuka djur numera alltid separerade från friska och inspektörerna tittar på djurens beteende betydligt mer än förut.

- Det är klart att det finns äldre och nyare gårdar, men många som har äldre anläggningar håller även på att renovera för att djuren ska få mer plats, säger Lervik.

Svinproducenten Tomas Långgård från Malax är en av dem som förnyar och bygger till.

- Det är en tuff bransch men jag har kvar framtidstron och flera av mina barn visar intresse för jobbet som bonde. Vi hoppas att finländarna även i framtiden vill ha mat som är producerad på hemmaplan, säger Långgård.