Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo bygger nytt för bättre barnskydd

Från 2013
Mjukisdjur
Bildtext Den nya enheten ska byggas i Ojamo.

Lojo vill få bättre ordning på barnskyddet och bygger därför en helt ny enhet som ska samla olika vård- och stödformer under samma tak.

För närvarande är verksamheterna utspridda på tre olika ställen. Ett upptagningshem för unga finns sedan augusti i anslutning till ett av vårdbolaget Attendos vårdhem vid Tallåsgränden.
Hemmet med sju platser tvingades lämna sitt hus vid Mjölnargatan på grund av problem med inneluften.

Stödtjänsterna för familjer, den så kallade familjerehabiliteringen, flyttade från samma hus till Karnaisgatan. Utöver dessa finns Kokkokallio stödhem för barn vid Karstuvägen.

Ny enhet byggs i Ojamo

Den nya enheten ska byggas i Ojamo, vid Ojamoåsvägen, mellan Citymarket och Lojo centrum. I närheten finns skola, bibliotek, hälsostation och annan service.

Bygget i två våningar ska ha var sin avdelning för barn och unga. Båda ska ha sju platser. Stödtjänsterna ska finnas i samma hus.

Enheten kommer att ha en personal på cirka 25 personer.

Arbetena ska konkurrensutsättas i vår och bygget kan börja hösten 2014 och huset tas i bruk ett år senare, hösten 2015. Huset beräknas kosta 3,2 miljoner euro.
Driftskostnaderna ska inte öka eftersom det inte är frågan om ny verksamhet. I stället väntas kostnaderna sjunka då barnskyddets tjänster finns under samma tak och familjerna kan få det stöd de behöver redan i ett tidigt skede.

Fullmäktige i Lojo på onsdag (13.11) planerna för enheten.