Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Skolpsykologer behövs i skolan"

Från 2013
Uppdaterad 18.11.2013 09:26.
lärare undervisar i klassrum
Bild: yle

Eleverna kan i framtiden tvingas gå till hälsovårdscentralen för att träffa skolpsykologen, i stället för i skolan som nu. Ett nytt lagförslag föreslår att ansvaret för skolpsykologerna flyttas från undervisningsväsendet till kommunernas hälsovårdsenheter.

Psykologförbundets ordförande Tuomo Tikkanen är upprörd över lagförslaget, och han vill att det skrivs om så att skolpsykologerna inte kan flytta till hälsovårdscentralerna.

- Det värsta som kan hända är att eleverna måste gå från skolan till hälsovårdscentralerna och där försöka hitta en skolpsykolog. Det här skulle nog vara nära slutet för hela skolpsykologverksamheten, befarar Tikkanen.

Syftet med den nya lagen om elev- och studerandevård är att också gymnasier och yrkesskolor ska få rätt till skolpsykologer. Men frågan är om skolpsykologerna fortfarande ska finnas kvar i skolorna eller om de flyttas till hälsovårdscentralerna.

Hittills är det bildningsväsendet som har haft ansvar för skolpsykologerna, men i det nya lagförslaget föreslås det att skolpsykologerna ska lyda under kommunernas hälsovårdsenheter, och det kan leda till att skolpsykologerna flyttar till hälsovårdscentralerna.

Det finns en uppenbar risk att tillgången till skolpsykologer försämras

- Det är ofta ett ganska stort steg att gå till en kurator eller psykolog. Steget skulle bli ännu större om man måste gå till en person som man inte ser varje dag i skolan. Jag tycker att det är viktigt att det finns en psykolog i skolan som man känner lite bättre, och som man vågar gå och tala med, säger Ina Lampenius, som går i nian i Mattlidens skola i Esbo.

Elevhälsovården har setts som del av utbildningen

I riksdagen ligger lagförslaget som bäst på kulturutskottets bord (utskottet sköter utbildningsärenden). Mikaela Nylander (SFP) säger att utskottsmedlemmarna nu har blivit medvetna om vad den nya elevvårdslagen kan leda till.

- Det finns en uppenbar risk att tillgången till skolpsykologer försämras om psykologerna finns inom den allmänna hälsovården, säger Nylander.

Kulturutskottet har alltid hittills sett elevhälsovården som en del av utbildningen och ansett att det är viktigt att skolpsykologerna finns i skolan. Utskottet har hört flera experter i frågan, bland annat Tuomo Tikkanen från Psykologförbundet, men ska ännu höra fler experter innan de ger sitt utlåtande.

Skolpsykologerna kan finnas i hälsovårdscentralen eller utanför den, det viktiga är vilken slags tjänster barnen och familjerna får

Flera tjänster under samma tak ger fördelar

Social- och hälsovårdsutskottet har redan gett sitt utlåtande om lagförslaget och anser att det är viktigt att samla alla tjänster under samma tak. Det gäller till exempel skolpsykologer, familjeterapeuter och kuratorer.

- Den fysiska platsen är inte viktig. Skolpsykologerna kan finnas i hälsovårdscentralen eller utanför den, det viktiga är vilken slags tjänster barnen och familjerna får, säger Anneli Kiljunen (SDP), vice ordförande i Social- och hälsovårdsutskottet.

Kiljunen tror att det är den stora bristen på psykologer som väcker rädslan att skolpsykologerna flyttas till hälsovårdscentralerna. Hon poängterar ändå att det viktiga inte är var psykologen sitter, utan att alla har tillgång till den.

Psykologförbundet vill att lagen skrivs om

Tuomo Tikkanen vid Psykologförbundet hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga. Det finns en miljon elever och studeranden i Finland och de behöver skolpsykologer i skolan, menar han.

- För 30 år sedan hade vi ett system med skolpsykologer på hälsovårdscentralerna, men det fungerade inte. Varför ska vi gå tillbaka till det?, frågar sig Tikkanen.

Psykologförbundet kräver att kommunerna själva ska få välja hur de vill ordna skolpsykologtjänsterna på bästa sätt, och att lagen skrivs om så att skolpsykologerna garanterat får stanna kvar i skolan.

Diskussion om artikeln