Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helt sjukt intresse för Sibbos hälsovård

Från 2013
Uppdaterad 19.01.2015 10:58.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Helt sjukt intresse för Sibbos hälsovård - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Vid årsskiftet blir det möjligt för alla att byta hälsostation över kommungränserna. Meningen är att hälsovården på så sätt ska bli mer jämlik. Men vid hälsocentralerna tror man också att den ökade valfriheten kan medföra en hel del problem.

chefläkare anders mickos
Bildtext Chefläkare Anders Mickos
Bild: Yle

Sibbo började marknadsföra sina hälsovårdstjänster över kommungränserna redan i somras. Nu har mer än 1 200 personer meddelat att de är intresserade av att byta till någon av Sibbos hälsostationer. De korta väntetiderna och den smidiga vården lockar. Flera av dem som vill byta till antingen Nickby eller Söderkulla hälsostationer bor i Östersundom eller på Björnsö. Det här är det område som Helsingfors har annekterat av Sibbo.

Om så här många byter hälsocentral till Sibbo krävs det nog att man anställer mer personal, säger chefläkaren Anders Mickos från Sibbo kommun.

- Vår nuvarande personal är ju beräknad för Sibbos nuvarande behov. Om det kommer väldigt många kommer vi att behöva mera personal.

Om vi har ett fungerande system här i Sibbo så tycker jag att andra också borde få ta del av det

Meddela både den nya och gamla hälsostationen

Om man besluter sig för att byta hälsostation så binder man sig till den nya stationen för minst ett år framöver. För att göra det här måste man skriftligen meddela om bytet till både den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före det första besöket.
Leena Kokko som är social-, och hälsovårdsdirektör vid Sibbo kommun säger att man räknar med att vid behov anställa fler läkare och sköterskor.

- I Sibbo har vi den målsättningen att vi ska reagera och försöka hålla hälsovården på den nivå vi har i dag.

Enligt Kokko kommer inte kostnaderna att öka nämnvärt eftersom Sibbo fakturerar den kommun där patienterna är bosatta. Det blir ändå svårt att förutse hur mycket vård de nya patienterna behöver, menar Kokko, eftersom en del besöker hälsostationen flera gånger i året, medan andra inte gör det ens varje år.

Svenskan lockar

Vid kommunförbundet säger Hannele Häkkinen till Yle nyheter att också språkaspekten tycks spela in vid valet av hälsostation. Svenskspråkiga byter gärna till en station där man säkert får vård på svenska. Samma gäller för till exempel rysktalande och andra språkgrupper.

Bildtext Laura Günsberg-Sandström har inget emot att andra använder Sibbos hälsovård.
Bild: Yle

Omsorgsminister Susanna Huovinen (SDP) tror att nivån på hälsovården kommer att förbättras nu när patienterna kan rösta med fötterna.

Laura Günsberg-Sandström från Sibbo har ingenting emot att andra kommuners invånare kan anlita Sibbos hälsostationer i framtiden, tvärtom.

- Om vi har ett fungerande system här i Sibbo så tycker jag att andra också borde få ta del av det.