Hoppa till huvudinnehåll

Vega

"Byråkratbonden"

Från 2013
Uppdaterad 18.11.2013 11:50.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

- Jordbruket i Finland har klarat sig förhållandevis bättre än vad man befarade när vi gick med i EU i mitten av 1990-talet! Så säger Erland Eklund, emeritusprofessor i landsbygdsforskning vid Åbo Akademi.

De finländska bönderna står bara för en till en och en halv procent av EU:s totala livsmedelsproduktion. Nästa år kommer vi in i en ny period i EU's lantbrukspolitik och detaljerna där är ännu ganska oklara.

- På många områden har vi i Finland lyckats bibehålla vår produktion, säger Eklund. Vi har ungefär lika många hektar åkerbrukade idag, och många produktionsgrenar är på samma nivå som före 1995. En skillnad är att produktiviteten har ökat enormt i och med att jordbrukarskrået nästan halverats under samma tid.

Idag har vi runt 60 000 jordbrukare kvar i landet. I mångt och mycket är det frågan om ett byråkratiserat jordbruk idag menar Eklund. De har ju numera ett dubbelt stödsystem att handskas med, och det nationella är precis lika omfattande som det överstatliga.

- Tillsammans blir ju dethär en väldig byråkratiskt röra med hård kontroll. Man kan nästan säga att bonden blivit lite av en "kamrerstyp". Men samtidigt så har den del av inkomsten som inte är stöd blivit mera marknadsbunden - så i det avseendet är jordbrukarna betydligt mera "egna företagare" idag.

- Före EU-inträdet var det garantipriser på nationell nivå som gällde och inkomstavtal som styrde hela sektorn. Nu fluktuerar det betydligt mera och man är beroende av marknadspriser, trots att 40 % av inkomsterna i genomsnitt är stöd. Tidigare betalade vi konsumenter dethär stödet direkt på matpriserna. Vi hade 40 % högre matpriser före EU, avslutar Erland Eklund.

Mer om ämnet på Yle Arenan