Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stort möte om hälsostationen i Dalsbruk

Från 2013
Uppdaterad 19.11.2013 08:53.
Bild: Yle

Dalsbruks byalag ordnar möte om framtiden för Dalsbruks hälsostation samt bäddavdelning idag, tisdag. Inbjudna gäster är omsorgschef Maria Wallin och hälsocentralens ledande läkare Ilkka Pyrrö.

Ilkka Pyrrö begärde för cirka en månad sedan avsked från sin tjänst som ledande läkare men har nyligen tagit tillbaka sin avskedsansökan och jobbar från och med idag som normalt vid hälsocentralen.

Kimitoöns hälsocentral och hur den ska utvecklas har en längre tid diskuterats i kommunen.

Politikerna oense

I början av året presenterades en behovsutredning och fastighetsplan för Kimitoöns omsorgsavdelning och enligt den planen skulle bäddavdelningen i Dalsbruk slås ihop med den i Kimito år 2017.

Sedan början av året har planen reviderats och i den plan som Kimitoöns omsorgsnämnd tog ställning till i maj står det att Dalsbruks bäddavdelning finns kvar 2017 men det står också att en ny bäddavdelning med fyrtiofem platser byggs i Kimito 2016-2017.

Kimitoöns tekniska nämnd anser ändå att en utvidgning av Kimito hälsostation inte behövs och nämnden har föreslagit för kommunstyrelsen att ordet utvidgning stryks ur ekonomiplanen då det gäller Kimito hälsostation. Vidare har nämnden föreslagit att det planerade anslaget minskas rejält.

I det ursprungliga förslaget i Kimitoöns ekonomiplan för 2015 – 2016 har cirka 1,4 miljoner euro reserverats för en renovering och utvidgning av Kimito hälsostation.

Budgeten och ekonomiplanen diskuterades på kommunstyrelsens möte den 5 november men bordlades till nästa möte den 26.11.

Stor oro i södra delen av kommunen

Enligt Dalsbruks byalags ordförande Leif Lindgren har det redan en längre tid funnits en stor oro i den södra delen av kommunen för att både Dalsbruks bäddavdelning och hälsostation under de kommande åren dras in. Lindgrens uppfattning är att kommuninvånarna i Dragsfjärd och Hitis skärgård vill bibehålla både hälsostationen och bäddavdelningen.

Omsorgschef Maria Wallin säger till Yle Åboland att orsakerna till att det gjorts en behovsutredning och fastighetsplan för Kimitoöns omsorgsavdelning är många men att det bland annat finns behov av att modernisera öns omsorg.

Mötet gällande hälsovården i Dalsbruk ordnas i ämbetshuset (fullmäktigesalen) och är öppet för alla. Mötet börjar klockan 18 och avslutas klockan 20.