Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Salin dömd till böter

Från 2013
Uppdaterad 19.11.2013 16:36.
Rättegång
Bild: Yle

Den tidigare chefen för Tikanojas konsthem och Kuntsis museum, Anne-Maj Salin, har dömts till böter. Salin dömdes för missbruk av tjänsteställning.

SALIN DOMD TILL BOTER

Programmet är inte längre tillgängligt

Enligt åtalet hade hon bland annat gjort sig skyldig till att ha köpt tjänster för museernas räkning av sin sons dataföretag. Salin satt själv i det företagets styrelse och som museichef ska Salin även ha skaffat inredningsmaterial och reklambroschyrer utan att ha konkurrensutsatt anskaffningarna, samt använt Vasa stads kreditkort på fel sätt.

Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse, men Österbottens tingsrätt dömde Salin till 30 dagsböter à 20 euro. Det tyngre åtalet om brott mot tjänsteplikt förkastades, eftersom tingsrätten inte ansåg att Salin hade begått något brott när hon skaffat material till museerna, trots att man kunde bevisa att hon inte hade konkurrensutsatt anskaffningarna.

Gällande felanvändandet av kreditkortet konstaterade tingsrätten att Salin inte har gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt, då hon negligerat att uppvisa kvitton av sina uppköp. Salin ansåg att hon inte behöver göra det på grund av ett avtal mellan henne och staden.

Nöjd med domen

Däremot konstaterade man i tingsrätten att hon har agerat fel när hon köpt tjänster av sin sons dataföretag. Trots det ansåg man ändå att Salins agerande inte orsakade någon större skada för Vasa stad och att Salin själv inte fick någon vinning utav det. Därav kunde tingsrätten inte döma Salin till något annat än böter.

Salin uppger i ett meddelande till Yle att hon är mycket nöjd med att domen bekräftar att hon inte fått någon personlig vinning av sitt agerande. Tvärtom har hon fått hjälp av sin son med datatjänster även då hon arbetat utanför arbetstid.

Åklagaren har än så länge inte kunnat nås för kommentarer.