Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Artesanutbildning blir rättssak

Från 2013
Bildtext Många har varit missnöjda med den kommande flytten, bland andra lärare Anders Granvik.

Kronoby kommun godkänner inte att Yrkesskolan Optima flyttar artesanutbildningen från Terjärv till Jakobstad. Kommunstyrelsen beslöt på måndag kväll att besvära sig till förvaltningdomstolen. Beslutet var enhälligt.

Kommunstyrelsen anser att beslutet strider mot samkommunen Optimas grundavtal och att yrkesskolan inte har presenterat de totalekonomiska effekterna av att verksamheten skulle upphöra i Terjärv.

Optimas styrelse förkastade tidigare i höst ett rättelseyrkande från Kronoby kommun. Styrelsen ansåg att de har fått en tillräcklig och trovärdig bild av hur en nedläggning påverkar ekonomin.