Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbo kartlägger fornlämningar

Från 2013
Uppdaterad 19.11.2013 13:15.
Arkeologer på jakt efter fornlämningar i Ingå skogar.
Bildtext Fornlämningarna i Esbo skall inventeras
Bild: Yle/Fia Doepel

Stadsfullmäktige i Esbo behandlar idag en motion om en ny kartläggning av stadens fornlämningar. Tanken med motionen är att låta Esbo Stadsmuseum inventera fornlämningarna och sammanställa dem i bokformat och även som en mobil applikation.

Motionen har undertecknats av 58 fullmäktigeledamöter i Esbo och sannolikheten att den röstas igenom är stor. Tryggve Gestrin som är intendent för kulturmiljöärenden på Esbo Stadsmuseum ser kartläggningen som en viktig del av kulturhistorian i Esbo.

- Den senaste heltäckande inventeringen av fornlämningar är från år 1990, och man borde inventera fornlämningarna med tio års mellanrum för att uppgifterna skall hållas färska, säger Gestrin.

Det finns över 300 fasta fornlämningar och över 500 fyndplatser i Esbo som är registrerade i det nationella fornlämningsregistret. År 2011 godkändes en annan motion om att grunda en arkeologisk park i Mankby.

- Fornlämningarna i Mankby är ett enastående fynd, en by som övergavs på en gång år 1556 då Esbo kungsgård grundades, säger Gestrin.

De viktigaste och största fornlämningarna kommer också att märkas med informationsskyltar.

- Varje år får Esbo omkring 4 000 nya invånare, och det är viktigt att de känner till sin hembygd.