Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vi har för få ögon på oss när vi simmar

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Munksnäs badstrand i Helsingfors.
Bildtext Den enda stranden där vattnets kvalitet var dålig var Munksnäs badstrand.
Bild: YLE / Robin Lindberg

På de flesta punkter håller Helsingfors 27 badstränder måttet. Det är i säkerheten som det brister. Badstränderna har för få badvakter.

Antalet badvakter påtalades redan i fjol. En liten förbättring hade skett men fortfarande finns det inte tillräckligt med badvakter på tre stora allmänna badstränder. Dessutom hittade inspektörerna brister i badvakternas räddningsredskap.

I rapporten påpekas också att flera stränder saknar anslagstavlor. På anslagstavlorna ska badgästen hitta viktig säkerhetsinformation samt strandens namn och adress.

Orsaken till att anslagstavlorna lyste med sin frånvaro var att idrottsverket började byta ut gamla anslagstavlor mot nya mitt i badsäsongen. De gamla tavlorna hade tagits bort innan de nya ens var klara.

Bajsbakterier påträffades i Munksnäs

Badvattensproven visade på dålig kvalitet endast vid Munksnäs badstrand. I två prover som togs i Munksnäs hittade man för höga halter av bajsbakterier.

Vid miljöcentralen misstänker man att det här kan bero på de rikliga regnen. Regnen kan ha lett till att avloppsvatten har läckt ut i havet.

Hygienen håller ändå mått

Enligt rapporten har stränderna hållit mått när det gäller prydlighet.

Avfallshanteringen är vederbörligt skött och antalet sopkärl visar sig också vara tillräckligt.

Också omklädningsrummen, duschutrymmen och toaletterna konstateras vara rena. På några större badstränder var omklädningsutrymmen ändå för små och antalet toaletter för litet.

Om rapporten

Miljönämnden i Helsingfors har i dag på tisdag diskuterat den lagstadgade rapporten som miljöcentralen årligen gör om badsträndernas hygien, badvattenklassificering och säkerhet.

Det finns allt som allt 27 allmänna badstränder i Helsingfors varav 12 är stora och 15 små till sin storlek.

Inspektörerna skriver rapporten utgående från badvattensprover, inspektioner och respons från badvakter. Det är elfte gången som rapporten sammanställs.