Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lyckat möte om hälsovård i Dalsbruk

Från 2013
Uppdaterad 13.05.2015 14:59.
Möte om dalsbruks hälsostation.
Bildtext Byalagets möte om hälsovårdens framtid i Dalsbruk lockade cirka 120 personer till ämbetshuset på tisdagkväll.
Bild: Yle/Monica Forssell

Uppskattningsvis kring hundratjugo personer slöt upp för att höra Kimitoöns omsorgschef Maria Wallin och öns ledande läkare Ilkka Pyrrö berätta om hur de som tjänstemän ser på den framtida vården i Dalsbruk.

Både Pyrrö och Wallin intygade att hälsostationen med tandvård, mödravård, barnrådgivning, fysioterapi, laboratorium och läkarmottagning inte kommer att försvinna någonstans.

- Jag är ju i den åldern att jag snart själv är en av användarna, sa Ilkka Pyrrö. Inte skulle jag väl skjuta mig själv i benet!?

Det som i framtiden däremot kan bli aktuellt är en fusion av öns två bäddavdelningar.

Byalagets möte om hälsovårdsfrågor. - Spela upp på Arenan

Tjänstemännen har gjort en behovsutredning och fastighetsplan för öns omsorgsavdelning och det man kommit till är att det skulle löna sig för kommunen att ha bara en bäddavdelning istället för två.

- Dels är det en fråga om ekonomi och dels är det fråga om våra möjligheter att rekrytera personal för arbetet. Det är lättare att rekrytera folk till en bäddavdelning i Kimito eftersom en del personalgrupper kommer komma annanstans ifrån än från Kimitoön i framtiden.

En stängning av bäddavdelningen i Dalsbruk fick inte mycket gehör bland åhörarna och det påpekades bland annat att det är viktigt för släkt och vänner att behändigt kunna besöka patienterna på bäddavdelningen. Den ekonomiska nyttan ifrågasattes också.

Men den största oron gällde ändå själva hälsostationen med läkarmottagning, laboratorium, rådgivning och tandvård. På den punkten lyckades omsorgschefen och ledande läkaren övertyga publiken om att det inte finns anledning till oro.

- Folk har pratat om att hälsostationen stänger första januari nästa år… Nu vet vi att det inte är så, sa en lättad Ghita Lindgren efter mötet. Och också bäddavdelningen finns kvar åtminstone fram till år 2017.

I mötet deltog även omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff. Han poängterade att tjänstemännen har sin syn på hur hälsovården borde ordnas på ön men att det i sista hand är politikerna som bestämmer och att det till exempel gällande Dalsbruks bäddavdelning inte har fattats något politiskt beslut.

Guseffs inlägg fick många att nicka instämmande och en politisk diskussion och linjedragning då det gäller vårdfrågorna på ön efterlystes.

- Men, påpekade bland annat Björn Lundström, det är bråttom. Om bara några veckor ska Kimitoöns budget och ekonomiplan för de kommande åren behandlas.

Enligt det förslag som kommunstyrelsen tar ställning till nästa vecka ingår en ny bäddavdelning i Kimito i ekonomiplanen för åren 2015-2016.

Om politikerna besluter att Dalsbruks bäddavdelning inte ska stängas i framtiden så behövs det enligt omsorgschef Maria Wallin inte en ny bäddavdelning i Kimito.

- Vi behöver ju inte fler bäddplatser. Tvärtom, vi behöver färre.

En svår fråga är ändå hur de omfattande renoveringar som behövs i omsorgens fastigheter ska kunna genomföras om en ny bäddavdelning i Kimito inte byggs.

Enligt Maria Wallin kan Almahemmets åldringar nämligen inte bo kvar på hemmet under den tid det tar att förse fastigheten med lagenliga sprinklers (automatiska släckningsanordningar) . Planen är att åldringarna under renoveringen ska bo på den nya bäddavdelningen i Kimito.

Stort möte om hälsostationen i Dalsbruk