Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Staden beredd att fortsätta

Från 2013
Fredrick von Schoultz
Bild: YLE / Mathias Gustafsson

Borgå stad är redo att fortsätta bygga parkerings-, affärs- och bostadskomplex på den så kallade Elantotomten i Borgå kärncentrum. Men enbart med redan överenskomna villkor, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Varuboden-Osla meddelade på tisdagen att projektet är avblåst på grund av stora oenigheter i avtalsförhandlingarna med staden.

Yle Östnyland ringde upp Fredrick von Schoultz på onsdag morgon för stadens åsikt i frågan.

Hur gick det så här?

- Det har varit en lång process där vi har förhandlat om projektet, det är ett mycket stort och betydelsefullt projekt. … Motparten ville göra justeringar i avtalsvillkoren sedan december 2012 och sist och slutligen var bedömningen den att villkoren inte var godtagbara ur stadens synvinkel.

Kan du sammanfatta vad oenigheterna handlade om – eller går det ens att sammanfatta kort vad som inte gick ihop?

- Nå, utgångsläget när man kommit överens om någonting och fullmäktige har godkänt villkor, så när man går och ändrar på de här villkoren så går det oftast så att den ena parten får sämre villkor och andra som vinner på det. Vår åsikt var att i det här fallet försämras Borgå stads villkor i den utsträckningen att det inte går att godta.

Det var då framför allt parkeringsplatserna som Borgå stad skulle få en del av som blev problemet, eller hur?

- Antalet platser som Borgå skulle få var spikat och det ändrades det inte på. Det handlade om att parkeringsbolaget skulle ha varit tvunget att betala markanvändningsersättning till det andra bolaget som Varuboden-Osla äger. Det skulle de facto innebära att byggrätten på tomten inte längre skulle ligga i linje med byggrättspriset i Borgå stadskärna. Då anser vi att det blir problem med likvärdig behandling av markägare i staden.

Kunde det ha lett till att någon kunde ha överklagat beslutet, till exempel den andra stora affärskedjan Kesko?

- Jag vill inte spekulera i hurudana juridiska följder det kunde få utan staden gjorde en bedömning som finns skriven på föredragningslistan för stadsstyrelsen på måndag. Jag tycker att den ganska bra summerar läget.

Varuboden-Oslas verkställande direktör Hannu Krook sade för Yle Östnyland att en kompromiss inte är möjlig, hade staden varit villig att förhandla på något sätt?

- Vi har meddelat Varuboden-Osla att vi har gjort besluten och är beredda att gå vidare med de villkoren som är överenskomna när som helst, vi är också villiga att i konstruktiv anda fortsätta diskussionen för att hitta en lösning som är acceptabel för båda parterna.

Men parkeringsplatserna hade behövts och också annars hade projektet livat upp kärncentrum, det var ett stort projekt. Hur mycket hade staden behövt ett bygge som det här?

- Det är viktigt ur Borgå stads synvinkel att utveckla centrum kontinuerligt och ur vår synvinkel hade det här projektet möjliggjort en massa andra projekt, det vill säga utveckling av fastigheter i den absoluta stadskärnan. Om det nu går så att det verkligen inte blir av, så blir vi av med ett viktigt verktyg för att utveckla centrum, vilket vi hade hoppats på. Men också i framtiden är det av största vikt att kunna utveckla centrum och då måste vi ta till andra men.

Men tycker du själv att stadsstyrelsens beslut var värt det hela, att man förlorade projektet?

- (tystnad) Jag tycker själv att de villkor som lades fram inte var acceptabla och då kan man inte gå vidare.

Men vad ska man göra nu? Investeraren Stig Eriksson som skulle vara med och bygga bostäderna säger i dagens Uusimaa att det kan bli en rättegång ifall bostäderna inte byggs. Vad kommer att hända för stadens del?

- Vi har en plan för kvarteret och vi har också beslut om att gå med i projektet med överenskomna villkor. Från stadens del är det bara för de andra att meddela, så kan vi gå vidare med de ursprungliga villkoren.

Men Varuboden-Osla har meddelat att det är slut mellan staden och dem..?

- Det är en fråga som får diskuteras med de parterna.