Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Unga samlades till Islaparlament i Kimito

Uppdaterad 20.11.2013 20:49.
Programmet är inte längre tillgängligt

I Kimitoön samlades barn och unga i dag till gemensamt möte för att besluta om hur tiotusen euro som Kimitoöns kommun ställt till de ungas förfogande, ska användas nästa år.

Islaparlamentet gick av stapeln i Villa Lande i Kimito och på plats fanns trettio parlamentsledamöter samt barn och unga som presenterade sina idéer.

Godkända projekt:

 • Fotbollsplank till fotbollsplanen i Björkboda (1000e)
 • Pulkor till alla skolor (1000e)
 • Spindelnätsgungor till Västanfjärd, Dragsfjärd och Kimito (2500 e)
 • Nya brädspel till ungdomslokalerna (500e)
 • Renovering av elevutrymmet i Kimitonejdens skola (500-1000e)
 • Teater Taimine på besök (500e)
 • Förbättrande av skolgården i Hitis-Rosala (3000e)
 • En arbetsgrupp har under hösten tagit emot bidragsansökningar och totalt kom det in fyrtiofem olika förslag på hur barns och ungas närmiljö i Kimitoön kunde förbättras.

  Bildtext Mingel på pausen.

  På dagens möte presenterades cirka femton förslag och sju av dem godkändes.

  Bildtext Kimitoöns maskot Isla deltog naturligtvis också i mötet.

  De förslag som presenterades under mötet var välgenomtänkta, detaljerade och fyndiga. Till exempel Västanfjärds skolas förslag att inreda ett spökhus i något av kommunens gamla fastigheter fick mycket applåder. Också förslaget på studsmattor vid kommunens badstränder vann gehör.

  Två omröstningar

  Ungefär hälften av förslagen var sådana att de skulle ha slukat hela potten på 10 000 euro medan andra hälften var billigare förslag på 500-3000 euro var.

  Efter två omröstningar valde ett så gott som enhälligt parlament att satsa på många små istället för ett stort.

  - På det sättet drar så många som möjligt nytta av pengarna och alla skolor och kommundelar får någon liten förbättring, löd motiveringarna.

  Parlamentet öppnades av ungdomsparlamentets ordförande Oscar Byman och leddes av Kimitoöns fullmäktigeordförande Inger Wretdal.

  Det här var första gången som öns barn och unga själva fick bestämma över en summa pengar. I parlamentet deltog Kimitoöns ungdomsparlament (består av representanter från öns högstadieskolor och gymnasium) och två representanter från varje lågstadieskola i kommunen. I Isla arbetsgruppen har också ingått representanter från kommunens utvecklingsavdelning och fritidsenhet.

  Meningen är att Islaparlamentet hädanefter ordnas varje år.