Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

För dyrt med nytt gymnasium i Jakobstad

Från 2013
Uppdaterad 21.11.2013 08:39.
Jakobstads gymnasium

Cirka 300 000 euro per år kan Jakobstad spara efter att man beslöt att det svenska och finska gymnasiet får dela på samma utrymmen. Då är det inte ekonomiskt klokt att satsa på ett skilt finskt gymnasium, men politikerna avgör, säger dagvårdschef Tom Enbacka.

Tom Enbacka.
Bildtext Tom Enbacka

De senaste beräkningarna visar att det kommer att kosta cirka 7,5 miljoner euro att bygga ut Etelänummi skola med ett finskt gymnasium. I dagens ekonomiskt knappa tider är Jacob Storbjörk (SDP) i bildningsnämnden av samma åsikt.

- Blir det ett bra pedagogiskt samarbete mellan gymnasierna finns det alla skäl att skrota Etelänummiprojektet, säger Storbjörk.

Storbjörk säger det här mot bakgrund av att bildningsnämnden tvingas skära i timresursen, minska på morgon- och eftisverksamheten och förstora grupperna i integrationsundervisningen av invandrare och flyktingar.

Ny utvärdering behövs

Förslagen ska genomföras nästa höst. Också biblioteket får mindre anslag för litteratur och för idrotten drar man ner köptjänsterna med 20.000 euro. Listan är lång och att börja bygga ett finskt gymnasium när man drar ner på anslag som direkt påverkar invånarna får inte Storbjörks stöd.

Vänsterförbundets Jarmo Ittonen vill ändå inte att man ska glömma Etelänummiprojektet. Ittonen hänvisar till att Jakobstads gymnasium antagligen måste byggas ut med fem eller sex klassrum och det kostar också. Om behovet av tilläggsutrymmen vittnar den senaste undersökningen bland lärarna. Enligt Ittonen bör man nu granska Etelänummiprojektet för att få ner kostnaderna.

Bildningsnämnden beslöt att en ny utvärdering av gymnasiesamarbetet ska göras i vår. I den ska rektorerna, lärarna och eleverna delta. Åtminstone under läsåret 2014 - 2015 ska gymnasierna finnas under samma tak beslöt bildningsnämnden.