Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regler för vindkraftsbuller på gång

Från 2013
Uppdaterad 21.11.2013 09:01.
Vindkraftverket i Fränsviken i Larsmo
Bildtext Vindkraftverk i Larsmo

Vindkraften byggs ut och behovet av regler för ljudnivåer och simuleringar av ljudnivåer i olika miljöer ökar kraftigt. Miljöministeriet begär för tillfället in utlåtanden av olika parter.
Mervento Ab i Vasa tillverkar vindturbiner och Miljöministeriet har begärt utlåtande också av företaget.

-Tyvärr är det lite sent säger Mervento Ab:s vd, Patrik Holm. Alla visste att vindkraften kommer att öka när inmatningstarifferna kom. Den här processen borde ha skötts i förväg, inte i efterskott säger han.

Utlåtanderundan avslutades för några veckor sedan och Miljöministeriet kommer småningom att fastställa regler för ljudnivåer och ljudsimuleringar för vindkraftverk och andra industrier som förorsakar bullerproblem

Minst två kilometer till bosättning

Miljöhälsovårdsavdelningen vid social - och hälsovårdsministeriet med direktören Jari Keinänen i spetsen anser att man borde gå på en försiktig linje när det gäller vindkraftverk. I ett utlåtande till Miljöministeriet gällande den kommande landskapsplanen för vindkraftverk i Egentliga Finland säger Social- och Hälsovårdsministeriet att skyddszonen runt vindkraftverk borde vara två km till fast bosättning.

Social- och Hälsovårdsministeriet riktar främst in sig på bullerproblemen kring vindkraftverk och hänvisar till Storbritannien där man blivit tvungna att riva en vindkraftspark trots att avståndet till bosättning var 2 km.

- Ett sådant regelverk avviker från det som används inom branschen generellt säger Merventos vd Patrik Holm.

Han ogillar tanken och säger att Miljöministeriet utarbetar instruktioner för ljudmätningar och ljudsimuleringar och att det är Miljö-, och inte Social - och Hälsovårdsministeriet som avgör frågan.